Återvinn garnen så blir den el och värme

Återvinn garnen så blir den el och värme

 

Vad händer med din gran efter jul?

Om granen lämnats in till någon av stadens återvinningscentraler och insamlingsplatser flisas den och skickas till Fortums Högdalenverk i Stockholm. Där vi gör el och fjärrvärme av granen.

Högdalenverket är en av Europas modernaste anläggningar för avfallsförbränning. Här omhändertas Stockholmsregionens brännbara hushålls-, verksamhetsavfall och andra biobränslen som t ex flis för att bli fjärrvärme och el. Värmen som produceras motsvarar uppvärmningen av cirka 100 000 villor ett helt år.

Fjärrvärmens utveckling har haft stor betydelse för miljön i Stockholm. De senaste 25 åren har vi fördubblat produktionen av både el och värme i Stockholm, samtidigt som vi mer än halverat utsläppen av bland annat koldioxid. I dag produceras fjärrvärmen huvudsakligen med förnybara och återvunna bränslen.

Stockholm stads logga
Fastighetsägaren är i första hand ansvariga för att hantera de boendes grovavfall, men du kan också lämna din gamla julgran på någon Stockholms stads insamlingsplatser. Närmaste insamlingsplats för din gamla gran finner du på http://www.stockholm.se/julgran

2013-01-04