Nya biokraftvärmeverket i Värtan proveldas – en milstolpe

Fortum Värme går nu in i slutskedet av driftsättningen av det nya biokraftvärmeverket i Värtan. Idag, fredag, värms den nya pannan upp för första gången och i början av februari beräknas den första proveldningen med flis att ske. Inom några dagar efter det når den första ångan turbinen – och biokraftvärmeverket är i drift.

 

”Nu är vi inne på målrakan och mycket snart kommer vårt nya biokraftvärmeverk förse stockholmarna med el och värme från förnybara bränslen”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.

 

I samband med att pannan värms upp och sätts igång kan det uppstå ånga på taket.

 
Det nya biokraftvärmeverket började byggas redan 2013 och är ett av de största i världen i sitt slag. Biokraftvärmeverket kommer årligen att förse cirka 190 000 normalstora lägenheter med el och värme under uppskattningsvis 50 års tid. Det kommer att ha en avgörande roll i framtidens flexibla, förnybara, energisystem i Stockholm.
 
”Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av en hållbar energiförsörjning i Stockholm och Europa. Proveldningen som nu planeras är ytterligare en milstolpe i projektet”, säger Anders Egelrud.
 
För mer information om biokraftvärmeverket:

Tillbaka