Energi och produktion

Solkraft

Vi tror att solkraft kommer att bli ett av de viktigaste energislagen i framtidens solekonomi.

Om solkraft

Värmeverksamhet

Fortums värmeverksamhet fokuserar på fjärrvärme, industriånga, fjärr- och industrikyla samt avfallsenergi.

Värmeproduktion och kraftvärme

Vattenkraft

En av många fördelar med vattenkraftsproducerad el är att den inte avger koldioxid eller andra växthusgaser. Vattenkraft är dessutom en effektiv energikälla med hög verkningsgrad.

Om vattenkraft

Expertjänster

Vi erbjuder hållbara och effektiva energilösningar och experttjänster.

Våra expertjänster