Miljöeffekter av värmeproduktion

Vår värmeproduktion baseras i huvudsak på förbränningsprocesser. Samproduktion av el och värme (kraftvärmeproduktion) är det effektivaste sättet att utnyttja bränslet.

​Kraftvärmeanläggningarna spelar en viktig roll i Fortums produktionsportfölj: Kraftvärmeproduktionen står för cirka 30 % av elproduktionen och cirka 80 % av värmeproduktionen. Vårt mål är att alltid använda oss av kraftvärmeproduktion i nya anläggningar när det är möjligt.

Av vår värmeproduktion är över 90 % baserad på förbränningsprocesser, och de utsläpp som uppkommer från förbränningsprocesserna är vår största miljöpåverkan. Resten, det vill säga under 10 % av värmen, producerar vi med värmepumpar och el.

Värmeanläggningarna producerar värme för fjärrvärmenät och ånga för industrin. Med värmekraft avses el som producerats genom att utnyttja en temperaturskillnad med hjälp av en ång- eller gasturbin. Om värmen inte utnyttjas i värmekraften rör det sig om kondenskraft, som främst behövs då elförbrukningen är som störst eller då det inte finns bruk för värmen, till exempel på sommaren.

Fjärrvärmen utgör en av våra starka sidor: en koncentrerad energiproduktion ökar effektiviteten och minskar miljöpåverkan. Miljöeffekterna från förbränningsbaserad energiproduktion beror på den använda tekniken och även det valda bränslet.​

2016-05-19