Miljöeffekter av vindkraft

Vinden är en förnybar energikälla som inte ger upphov till några direkta utsläpp.

​Vindkraftens miljöpåverkan är relaterad till byggandet och underhållet av kraftverken och det nödvändiga elnätet och till de olägenheter som de roterande bladen och tornet orsakar.

Vindkraften är en oregelbunden kraftkälla vilket innebär att det även krävs reglerkraft. Användningen av vindkraftverk ger upphov till buller i närområdet, och vissa kan uppfatta konstruktionen som en visuell olägenhet. Rotorbladen kan utgöra en fara för fåglar. Särskilt havsbaserad vindkraft kan ha effekter på närmiljön och naturen under vattenytan.​​​

2015-05-20