Frågor & svar

1.  Vad är ett MTN-program?
MTN = Medium Term Note = obligationer
Ett ramverk under vilket en låntagare kan emittera obligationer på den svenska kapitalmarknaden och därigenom låna pengar.

2.  Vem har arrangerat programmet?
SEB är arrangör och benämns "Ledarbank". Det finns tre banker som är så kallade "Emissionsinstitut" på Värmes program: SEB, Danske Bank och Nordea.

3.  Hur lånar man under ett MTN-program?
Obligationerna ges ut av Fortum Värme och förmedlas sedan av banker (Emissionsinstitut) till investerare som till exempel  försäkringsbolag, pensionsförvaltare, och andra tillgångsförvaltare.

4.  Varför har AB Fortum Värme Holding etablerat ett MTN-program?
Fortum Värme kommer från och med 2016 att vara ett 50/50-ägt bolag (av Fortum och Stockholms stad).  Ägarna har bestämt att Fortum Värme ska vara självfinansierat från den 1 januari 2016, vilket innebär att ersätta befintliga delägarlån med egna lån från banker och kapitalmarknad. MTN-programmet är en del av denna omläggning av Fortum Värmes finansiering.

5. Hur stort är programmet?
Rambeloppet är 7 miljarder SEK. Detta är det maximalt sammanlagda belopp som Fortum Värme kan låna under programmet. Vanligtvis lånar man i olika omgångar, till exempel  1-2 gånger per år. Storleken på varje obligationsemission kan variera men normalt minst 100 miljoner kr och upp till cirka 1 miljarder kr. Det beror på efterfrågan och hur stort lånebehovet är. Det går också att låna mer än 1 miljarder kr vid ett och samma tillfälle

6.  Kommer obligationerna att noteras på Nasdaq OMX?
Fortum Värme bestämmer själv vilka obligationer som ska noteras på börsen. Sannolikt kommer alla större emissioner att noteras, det är dock inget krav.

7.  När ska Fortum Värme låna under sitt MTN-program?
Fortum Värme planerar att komma till den svenska kapitalmarknaden under andra halvåret 2014. Tidpunkten kommer att anpassas efter hur marknaden utvecklas och vad som är praktiskt möjligt för bolaget.

8. Kommer Fortum Värme att hålla en investerarpresentation innan första emissionen?
Fortum Värme kommer att diskutera tillvägagångssättet inför den första emissionen med den eller de banker som ska vara emissionsinstitut. En investerarpresentation är sannolikt en del i denna process. Information runt detta kommer att lämnas av banken/bankerna när det blir aktuellt.

9. Om någon efterfrågar prospektet, får detta lämnas ut?
Ja, det är ett publikt dokument, så det är tillåtet att mejla en pdf-kopia. Det ligger också på hemsidan. Fortum Värme tillhandahåller inga tryckta prospekt.

10. Vem kan svara på andra frågor rörande MTN-programmet?
På sista sidan i prospektet finns kontaktuppgifter till Emissionsinstituten (bankerna), dessa finns alltid tillgängliga under kontorstid och är skyldiga att bemöta frågor runt MTN-programmet. Dessutom kan Jörgen Elf på Fortum Värme (tel. 070-344 54 50) och Monica Ljungström på Fortum Treasury (tel. 070-344 56 52) svara på ytterligare frågor.

 

 

2014-08-14