Karriärbild

Engagerade medarbetare

På Fortum har vi under många år genomfört medarbetarundersökningar. Här har våra medarbetare möjlighet att vara med och utvärdera och påverka vår arbetsmiljö och -kultur i positiv riktning. Medarbetarundersökningen Fortum Sound ger oss inte bara en inblick i hur medarbetarna trivs, här kan vi även mäta engagemanget för vår affärsverksamhet, våra kunder och våra gemensamma mål.

Undersökningen ger oss även en möjlighet se hur vi ligger till och jämföra våra resultat med andra internationella, högpresterande företag. Undersökningen innefattar ämnen som ledarskap, välbefinnande, kvalitet, kundbemötande och hållbar utveckling. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2012 och gjordes av 7 258 medarbetare i 12 länder. Svarsfrekvensen var 79 procent.

Medarbetarundersökningen lyfter fram våra styrkor
Fortum Sound visar att det totala engagemanget hos medarbetarna har ökat sedan den senaste undersökningen (år 2009). Våra styrkor är aktivt teamarbete, stimulerande arbetsuppgifter, bra balans mellan arbete och privatliv och goda möjligheter till professionell utveckling.

Alla vår chefer går igenom resultaten på teamnivå. Målet är att omvandla resultaten till konkreta utvecklingsplaner samt att följa implementeringen av utvecklings- och förbättringsåtgärder, samt förstärka teamets och organisationens styrkor som identifierades i undersökningen. Nästa undersökning kommer att genomföras unde våren 2014.

2013-02-08