Vårt arbetsgivarbudskap

Vårt arbetsgivarbudskap beskriver vad vi kan erbjuda dig som anställd och den organisation vi vill vara. Budskapet representerar våra värderingar som arbetsgivare och visar vårt engagemang och stöd till nuvarande och framtida anställda. Vårt budskap bygger på att vi tror våra anställda skapar våra framgångar.

Fortums arbetsgivarbudskap

Vi erbjuder en arbetsplats för motiverade och engagerade människor.
Vår framgång byggs på en gemensamma värdegrund och på vår teamanda.
Vi är hängivna att utveckla framtiden och du kan förvänta dig att utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder stora professionella utmaningar och möjligheter.
Vårt åtagande innebär rättvis behandling av alla anställda samt ärlig och konstruktiv återkoppling på ditt arbete.
Vi förväntar oss att du bidrar till företagets framgång och tar ansvar för dina handlingar.
Vi i vår tur, lovar att dina insatser värdesätts.  

De vägledande principerna i vårt arbetsgivarbudskap

Motiverade och engagerade människor syftar på vår företagskultur och arbetsmiljö. Vi strävar konstant efter att förbättra trivseln, uppmuntra aktivt samspel mellan medarbetare och säkerställa engagemang genom utvecklingsmöjligheter och utmanande uppgifter. Det avspeglas också i vår mångfaldspolicy (människor, kulturer, perspektiv, marknader och idéer) som ska skapa möjligheter och stärka prestationerna. Vi är intresserade av dig och din utveckling!

Gemensamma värderingar och laganda. Våra värderingar lägger grunden för hur vi arbetar på Fortum och hur vi samverkar med varandra och andra utanför företaget. Vårt engagemang för värderingarna hjälper oss att uppnå vårt mål: Att vara en förebild i branschen – även som arbetsgivare.

Utveckla framtiden med oss. Vår energi gör livet bättre för dagens och framtidens generationer och  den formuleringen beskriver Fortums huvudsyfte och uttrycker vårt engagemang för hållbarhet.

Stora professionella utmaningar syftar på vår förmåga att utveckla vår verksamhet i utmanande miljöer. Vi har självförtroende nog att söka möjligheter till framgång, sträva efter innovation och acceptera väl övervägt risktagande som en del av verksamheten.

2011-04-05