Fortums verksamhet

Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Idag är 62% av vår elproduktion CO2-fri. Vår omsättning under 2016 uppgick till 3,6 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki. 
 

Fortumkoncernen

Fortumkoncernen består av tre affärsdivisioner: Generation, City Solutions och Russia samt två utvecklingsenheter: M&A and Solar & Wind Development och Technology and New Ventures.
 

Fortum i Sverige

Fortum är ett av Sveriges ledande energibolag med fokus på produktion av el, fjärrvärme, fjärrkyla och elförsäljning. Vi har ungefär 1.3 miljoner elhandelskunder i Norden varav ungefär hälften finns i Sverige. Vi erbjuder tjänster till hushåll, stora industrier och lokala elbolag. Elen produceras med koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Privatkunder i Sverige kan välja vilket vattenkraftverk de vill köpa el ifrån, eller välja el producerad med vind- eller solkraft.  
Vi har totalt 130 vattenkraftverk i Sverige; dessa kraftverk står för mer än 50% av den producerade elen. Dessutom är Fortum delägare i två svenska kärnkraftverk, Oskarshamn och Forsmark. Vi har ungefär 600 anställda.

I Stockholms innerstad samäger vi Fortum Värme tillsammans med Stockholms stad. Fortum Värme producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla. De distribuerar och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till industrier och hushåll.
Fortum Värme har byggt ett nytt biokraftvärmeverk i Värtan, Stockholm, en investering på ca 5 miljarder kronor, som togs i drift under våren 2016. Den årliga produktionen av el och värme motsvarar uppvärmingen av 190.000 lägenheter. Fortum Värme har drygt 700 anställda.
 

2017-02-08