Om koncernen

Vår verksamhet

Vi är ett energibolag som vill påskynda förändringen mot en renare värld genom att omforma energisystemet, förbättra resurseffektiviteten och erbjuda smarta energilösningar.

Mer om vår verksamhet

Solekonomi

Vi tror på solekonomi. Det betyder att all vår energi i framtiden ska vara baserad på solen. Direkt från solpaneler eller indirekt via till exempel vattenkraft.

Solekonomi

Public Affairs

Vi deltar aktivt i debatten kring energifrågor. Klimatförändringen och priset på el är några områden som ofta diskuteras.

Vårt arbete med Public Affairs

Forskning

För att kunna leverera hållbara lösningar med låga utsläpp satsar vi mycket på forskning och utveckling.

Forskning och utveckling