Om elmarknaden

Elområden

Sverige är sedan 1 november 2011 indelat i fyra olika geografiska elområden. Begränsningarna i överföringskapaciteten mellan norra och södra  Sverige gör att det periodvis uppstår prisskillnader mellan områdena. Syftet med indelningen i elområden är att stimulera till att nya kraftverk byggs där det är idag är underskott på el och att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige.
 

Vad innebär dessa områden? Konsekvensen blir att elpriset inte alltid är detsamma över hela landet utan det kan variera mellan prisområdena. Normalt är priset lägre i norra Sverige där det finns mycket vattenkraft och därför råder ett överskott. I södra Sverige däremot råder ett underskott och priset är normalt lite högre. För dig som kund innebär det att vi måste veta ditt geografiska läge för att kunna ge dig ett korrekt elpris. Däremot kan du fritt välja vilken typ av avtal du vill ha oberoende av var du bor. Gå in i vår avtalsguide som du hittar här.             

Energiskatt

All elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, det är bestämt i  lagen om skatt på energi. Du som är privatkund betalar under 2017 en skattesats på 36,88 öre/kWh inkl moms (29,50 öre/kWh exkl. moms), med några undantag. De kommuner som är listade här nedan betalar nämligen en skattesats på 24,88 öre/kWh (19,90 öre/kWh exkl. moms).

Län/Kommun

Norrbottens län/Samtliga kommuner​
Västerbottens län/Samtliga kommuner​
​Jämtlands län/Samtliga kommuner
Västernorrlands län/Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik
​Gävleborgs län​/Ljusdal
Dalarnas län/Malung, Mora, Orsa och Älvdalen
Värmlands län/Torsby
 

Elcertifikat

Kostnaden för elcertifikaten ingår i elpriset oavsett vilket avtal du väljer. Det gör att du som kund alltid bidrar till utbyggnaden av den förnybara elproduktionen. För det är nämligen syftet med elcertifikat - de ska påskynda ökningen av den förnybara elproduktion på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
 

Priset för elcertifikatet varierar och styrs av efterfrågan och en kvotplikt. Kvotplikten gäller enligt de regler som regeringen och riksdagen har satt upp, vilket du kan läsa mer om på Energimyndighetens hemsida. Energimyndigheten och Svenska Kraftnät är de aktörer som har fått i uppdrag att driva detta system, som i dagsläget sträcker sig fram till år 2035.            

​​​

2017-08-16