Vindkraft

Så ser vi på vindkraft

Fortums viktigaste åtgärd för att motverka klimatförändringen är att öka den koldioxidfria energiproduktionen och därmed utgör vindkraften, som är både koldioxidfri och förnybar, en viktig del av våra framtida energilösningar.

Läs mer

Förändringens vindar

Vindkraften är under utveckling hos oss på Fortum och nästa steg är flytande vindkraftverk, ankrade långt ute till havs.

Läs mer

Vindkraftsparken Blaikenvind

Fortum är delägare i vindkraftsbolaget Blaikenvind med en vindkraftspark som fullt utbyggd kommer att bli en av Europas största landbaserade vindkraftsparker.

Läs mer

Nya vindkrafts-satsningar

Nu byggs 22 nya vindkraftverk i Solberg i Ångermanland! Det blir Fortums andra svenska stora vindkraftpark, som är ett viktigt led i omställningen till morgondagens energisystem.

Läs mer