Vindkraft – en del av energiomställningen

​Nu byggs 22 nya vindkraftverk i Solberg i Ångermanland. Det blir Fortums andra svenska stora vindkraftpark, som är ett viktigt led i omställningen till morgondagens energisystem.

I början av 2018 ska de nya vindkraftverken börja leverera el till kunderna. Vindkraftparken byggs på bergig skogsmark i de djupa skogarna tio mil nordväst om Örnsköldsvik.
– Området är åtta kilometer långt och två kilometer brett. För att få alla arbetsmaskiner och kraftverksdelar på plats i det väglösa landet krävs att vi bygger 18 kilometer helt nya vägar, säger Fortums presschef Per-Oscar Hedman.

Trots prognoser om låga elpriser inom överskådlig tid väljer vi på Fortum att investera i ny vindkraft och elproduktion. Vindkraftparken i Solberg beräknas kosta nästan en miljard kronor och projektet ägs och drivs tillsammans med Skellefteå Kraft.
– Vi tror på en omställning av energisystemet samtidigt som elcertifikaten bidrar till att vi ska kunna räkna hem den stora investeringen trots de låga elpriserna.

Vindkraften är fortfarande en mycket liten del av Fortums totala produktion och utbud av el. Solberg blir den andra stora vindkraftparken efter Blaiken i Storuman. Vattenkraften står för den överlägset största andelen av Fortums elproduktion och solkraft är också på framfart.
– För Fortum ingår vindkraften som en naturlig del av omställningen till morgondagens energisystem. De närmaste åren planerar vi nya investeringar i nordisk vindkraft och i solkraft bland annat i Indien. Så Solberg kommer säkert att följas av fler vindkraftparker.

Vindkraftverken i Solberg kommer att resa sig 117 meter över marken. Därtill kommer en rotordiameter på 125 meter. När en vinge står rakt upp är det 180 meter från marken till ving-spetsen. Den el som produceras i de 22 vindkraftverken motsvarar vad 50 000 hushåll behöver för sin försörjning (med en årsförbrukning på 5 000 kWh).
I maj påbörjades mark-beredningen för att bygga vindkraftverken. 30 arbetsfordon, i huvudsak lokala entreprenörer, deltar i bygget. Under monteringen kommer 50 personer att vara sysselsatta vid Solberg. Underhållet av den färdiga vindkraftparken kommer att skötas av tre–fem personer.

I Sverige tog utbyggnaden av vindkraft ordentlig fart runt 2006 och på tio år har produktionen ökat från cirka en miljard till 15 miljarder kilowattimmar. En bidragande orsak var att elcertifikaten infördes 2003. Elcertifikaten är en avgift som alla konsumenter i Sverige betalar och som framgår av elräkningen. Pengarna används sedan till att stödja utbyggnaden av bland annat solkraft och vindkraft.

Kina är det land i världen som haft snabbast utbyggnad av vindkraften och som har överlägset störst produktion, dubbelt så mycket som USA, som kommer på andra plats. I Europa är Tyskland störst, följt av Spanien. Sverige svarar för ungefär 1,4 procent av världens totala installerade vindkraftseffekt.

Text: Lars Krögerström
 
Vindkraftparken Solberg
Produktion per år: 250 GWh (miljoner kWh).
Antal vindkraftverk: 22.
Områdets yta: 16 kvadrat-kilometer.
Investeringskostnad: 100 miljoner euro.
Ägare: Fortum och Skellefteå Kraft.
Färdigt för drift: Början av 2018.
Övrigt: Höjden är 180 meter – nästan lika högt som Turning torso i Malmö.

2016-06-29