Ersättning Egen El

Vi köper din el till ett pris baserat på Nord Pools spotpris i just ditt elområde, plus moms på 25 % .Vi redovisar den el du levererat till oss på en separat faktura. Sen återbetalar vi din ersättning på nästkommande elhandelsfaktura.

Du kan få skatteavdrag

Från och med 1 januari 2015 har du som mikroproducent av Egen El möjlighet att ta del av en skattereduktion på 60 öre/kWh, på den el som du säljer vidare. Max skattereduktion är 18 000 kr/år (30 000 kWh/år) och reduktionen görs på din inkomstdeklaration. För mer information kontakta Skatteverket (www.skatteverket.se).

 

 

  

2017-05-08