Fast pris 2015

Om du inte vill ha Normalprislistan har du möjlighet att teckna avtal om Fast pris eller Energipris för fjärrvärme på två eller tre år. Inför 2015 sänker vi priset för småhusen med 1 % för alla prismodeller - Normalpris, Fast pris och Energipris jämfört med priserna 2014

För att teckna avtal om Fast pris laddar du ned bifogat prisavtal som du hittar längst ned på sidan, fyller i och skickar in det till oss. Prisavtalet ska vara oss till handa senast 2014-12-31. Alla priser är inklusive moms. 

Observera att du inte ska göra något nytt val om du har ett löpande avtal som även gäller för år 2015.

 

Pris

​Fast del (kr/år) ​Energi (öre/kWh)
Fast pris 2 år (Avtalstid 2015-01-01–2016-12-31)
6 088 ​68,0
Fast pris 3 år (Avtalstid 2015-01-01–2017-12-31)
​6 177 ​69,0
 

Förklaring

 

Priset på fjärrvärme är uppdelat i två priskomponenter.

Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår och faktureras månadsvis.

Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh). 

2015-09-17