Normalpris

Priset för fjärrvärme för småhus är oförändrat. Priset på fjärrvärme sätts så att det ska vara konkurrenskraftigt i förhållande till andra alternativ, som exempelvis värmepumpar och biobränsle.

Nedan visas Normalpris för småhus. Alla priser är inklusive moms. Normalpris är det prisavtal du får om du inte väljer något annat prisavtal. Som alternativa prisavtal kan du välja Energipris 2 eller 3 år samt Fast pris 2 eller 3 år med bundet pris under hela avtalsperioden. Prisvillkor hittar du i prislistan längst ner på sidan.

Pris

​Fast del (kr/år) ​Energi (öre/kWh)
​5 940 ​66,30
 

Förklaring

Priset på fjärrvärme består av en fast del och en energidel.

Fast del
Priset för den fasta priskomponenten (kr/år) gäller per kalenderår och faktureras månadsvis.

Energi
För den fjärrvärme som levereras till fastigheten betalas ett pris per energienhet (öre/kWh).​​​​​​​​​​​​​​​​

2017-02-14