Prissättning

Vi strävar efter öppenhet när fjärrvärmepriserna sätts så att våra kunder ska kunna jämföra priserna med konkurrerande lösningar.  

Vi arbetar ständigt för att kunder och omvärld ska uppleva vår fjärrvärme som det självklara valet. Detta avspeglar sig även i vår prissättningspolicy för fjärrvärme som utgår ifrån fem principer: alternativkostnadsprissättning, likabehandling, öppenhet, prisstabilitet och valfrihet.  

Vi vill erbjuda ett pris som gör fjärrvärmen konkurrenskraftig jämfört med alternativ på den lokala värmemarknaden. För att leva upp till detta genomför vi varje år analyser av värmemarknaden och kundernas olika alternativ. Det betyder också att prisutvecklingen över tid ska vara lika bra eller bättre än jämförbara lokala uppvärmningsalternativ.  

Priset sätt utifrån en strävan efter öppenhet och transparens så att kunder enkelt ska kunna jämföra fjärrvärmepriserna med konkurrerande lösningar. Det innebär bland annat att priserna ska vara lättillgängliga och specificerade så att värmekostnadens rörliga och fasta delar framgår, att vår prissättningspolicy och analyser av alternativens kostnader ska vara publika. 

Vår fjärrvärme ska alltid vara det bästa alternativet på värmemarknaden, med ett över tiden stabilt och konkurrenskraftigt pris. De nya fjärrvärmeabonnemangen är därför prissatta utifrån de viktigaste uppvärmningsalternativen som finns på din lokala värmemarknad. Varje år gör vi en bedömning av hur värmemarknaden ser ut och justerar våra priser därefter. Vi garanterar även priset för hela nästa år oavsett hur värmemarknaden i övrigt utvecklas. 

I praktiken innebär alternativprissättningen att vi kontinuerligt analyserar hur stor kostnaden är för uppvärmningsalternativen (värmepumpar och pellets) och prissätter fjärrvärmen därefter. Målet är att fjärrvärmen ska vara kundens bästa alternativ. I våra analyser har vi med en mängd olika faktorer: bränslepriser, elpriser, energiskatter, merkostnader för utökade elabonnemang, drift- och underhållskostnader samt räntor.  

Reko fjärrvärme

Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. För dig som kund innebär det trygghet. Om du upplever att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör kan du vända dig till Kvalitetsnämnden. Vill du läsa mer om villkoren för Reko Fjärrvärme? Besök gärna Svensk Fjärrvärmes webbplats via länken nedan.  ​ 

 ​​​​

2016-09-20