Kuidas töötab elektriauto

Elektriauto või täiselektriauto jõuallikaks on ainult elektrimootor ja elektrienergia on salvestatud akudesse. Elektriautot „tangitakse“ niisiis elektriga ja heitgaasitoru pole üldsegi tarvis. 

Elektrimootori eeliseks sisepõlemismootori ees on suurem energiakasutuse kasutegur. Elektrimootor on umbes kolm korda võimsam kui sisepõlemismootor ja seetõttu on ka elektriauto saasteainete emissioon tunduvalt väiksem.

Kui elektriautot laetakse taastuvatest energiaallikatest toodetud elektriga, ei põhjusta autosõit süsihappegaasi emissiooni üldse.

Hübriidelektriauto jõuallikaks on tavaliselt kaks mootorit. Tänapäeva hübriidautodes kasutatakse jõuallikana sisepõlemis- ja elektrimootorit.

Hübriidautosid on mitmeid ja nende tööpõhimõtted on erinevad. Tavaliselt töötavad sisepõlemismootor ja elektrimootor omavahel tihedalt seotult ja nende jõudlus sõltub koormustingimustest. Sisepõlemismootori töötamise ajal laeb see samal ajal ka akusid. Samuti ka pidurdamise ja tühikäigu ajal. Mittelaetava hübriidauto ainus energiaallikas on bensiin või diisel, kuna akusse salvestatav elekter toodetakse sisepõlemismootori poolt.