Visioon, missioon, strateegia ja väärtused

Visioon

Teerajaja puhtale energiale

Missioon

Me pakume klientidele energialahendusi, mis muudavad paremaks praeguste ja tulevaste põlvkondade elu ja loome märkimisväärset lisandväärtust meie aktsionäridele.  

Väärtused

Vastutus, loovus, lugupidamine, ausus

Meie väärtused juhivad meid igapäeva tegevustes. Need on läbi põimunud meie tegemistes ning peegeldavad seda, kuidas me käitume oma klientide, partnerite ja kolleegidega.   

Strateegia

Fortumi strateegial on neli nurgakivi:

1)      Tõstame praeguste tegevuste tootlikkust ja juhime muutusi energeetikas.

Praeguste tootmisvarade konkurentsivõime tagamiseks, me suurendame tootlikkust, vähendame kulusid, kindlustame hankeid ja kasvatame kapitali tõhusust kõikides tegevustes. Esimese sammuna on meie eesmärgiks vähendada püsikulusid kõikides tegevustes 100 miljoni euro võrra aastaks 2017. Fortumi eesmärgiks on luua väärtust läbi konsolideerimiste ja ümberstruktureerimiste koduturgudel kui ka integreerimisjärgus oleval Euroopa turul.

2)      Pakume jätkusuutlikke lahendusi kasvavatele linnadele.

Linnad seisavad silmitsi mitmete väljakutsetega, liiga kõrged emissioonid ebatõhusast kütmisest, jahutamisest ja elektri tootmisest, kasvavad jäätmekogused, liiklusmüra ja heitgaasid. Fortumi eesmärgiks on kasutada oma teadmisi ja kogemusi, et aidata linnadel lahendada need väljakutsed jätkusuutlikul viisil. Fortumi lahendusteks on tõhus ja usaldusväärne kaugküte ja –jahutus, integreeritud elektrimüügi lahendused ning neid toetavad rakendused, jäätmeenergia ja jäätmekäitlus kui ka targad laadimispunktid elektriautodele. Peamisteks tegevuspaikadeks oleme valinud koduturud ja Euroopa turu laiemalt, samuti oleme uurimas võimalusi Aasias.

3)      Suurendame investeeringuid päikese- ja tuuleenergiasse.

Fortumi eesmärgiks on gigavatisuurune  päikese- ja tuuleenergia portfell. Päikese- ja tuuleenergia tehnoloogiad on kiiresti arenevad. Tuuleenergias pakub häid võimalusi nii koduturg kui Euroopa laiemalt Kasv päikseenergias nõuab aga laiema geograafilise pildi vaatamist ning uutele turgudele sisenemist.

4)      Loome uusi ärimudeleid energeetikas.

Start-up’id on omandamas väga olulist rolli uute tehnoloogiate ja ärimudelite arendamises energiasektoris. Digitaliseerumine võimaldab tõsta tootlikkust  olemasolevates tegevustes kui ka arendada uusi pakkumisi klientidele. Fortumi eesmärk on olla energiatehnoloogia ja rakenduste arendamise eesrinnas. Innovatsiooni kiirendamiseks ja uute pakkumiste arendamiseks suuname majasisese fookuse innovatsioonile ja digitaliseerumisele ning samuti loome partnerlussuhted nii globaalselt tuntud tarnijatega, tehnoloogiaettevõtetega, teadusasutustega kui ka teeme otseseid ja kaudseid investeeringuid start-up’idesse.

Olulised arenguvaldkonnad (must-win battles)

Fortumi strateegia täide viimist toetavad viis olulist arengusuunda, mis toovad meie tähelepanu keskmesse kõige kriitilisemad teemad.

Fortumi viis olulist arengusuunda on:

  • toome kliendi fookusesse;
  • rajame kiire ja paindliku organisatsioonikultuuri;
  • digitaliseerime äritegevuse;
  • loome väärtust turu volatiilsusest;
  • juhime õiglaste ja turupõhiste regulatsioonide teket.