Pressemelding

Årets VinnVind-midler deles ut for femte året på rad

22 april 2022, 8:00 CEST

I år fordeles kr 550 000 mellom Norske Redningshunder Vesterålen (kr 10 000), Langøya Rideklubb (kr 200 000), Sortland Alpinklubb (kr 50 000), Vesterålen Turlag (kr 50 000), Holmstad Grunneierlag SA (kr 50 000), Eidsfjord blandakor (kr 20 000), Munningsletta vel (kr 100 000), Nord-Sprint IL (kr 50 000) og Skogvegen Hornet-Bjørndalen SA (kr 20 000).

Ånstadblåheia Vindpark

Det er Fortum og Energy Infrastructure Partners (EIP) som hvert år deler ut VinnVind-midler. I år er femte året på rad at midlene deles ut. Midlene skal bidra til å fremme idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak i områdene rundt Ånstadblåheia vVindpark i Sortland.

- Det er stas å kunne dele ut VinnVind-midlene for femte året på rad, og vi håper midlene vil bidra positivt til lokalsamfunnet, sier Noor Nooraddin, ansvarlig for eieroppfølging for vind i Fortum i Norge.

Ånstadblåheia Vindpark har vært i drift siden 2018, og VinnVind-midlene har vært delt ut hvert år siden da. Tidligere har Eidsfjord Drillkorps, Holmstad Grunneierlag SA, Holmstad skole musikk- og skolekorps, Indre Eidsfjord Grendelag, IL Munin / Selnes bygdehus, Jennestad Samfunnshus, Munningsletta Vel, Nord-Sprint IL, Rypkjerrveien Vel, Sortland Alpinklubb, Sortland Bueskytterklubb, Sortland Løypemaskin og Ånstadblåheia Vindpark mottatt midler.

Om VinnVind-midlene 

Fortum og EIP deler hvert år ut 500 000 kroner til lokale tiltak i Sortland gjennom VinnVind-midlene, og i år fordeles kr 550 000 etter at beløpet for første gang er indeksregulert. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark.

Tildelingene skal være spesielt rettet mot sport, kultur og ungdoms- og foreningstiltak, og områdene med gårdsnummer 16 (Ånstad), 17 (Bygd), 18 (Sandstrand), 19 (Jennestad) og 40 (Holmstad) er gitt prioritet. Det er Kulturfabrikken Sortland KF som behandler søknadene og foreslår fordeling av støtte. Kulturfabrikken Sortland KF er et kommunalt foretak som er underlagt Sortland kommune og har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren.