Våre verdier

Vi ønsker å operere på en måte som våre ansatte kan være stolte av. Derfor har vi sammen etablert fire verdier for vår virksomhet: nysgjerrighet, ansvar, integritet og respekt. Verdiene gir grunnlag for vår bedriftskultur og fungerer som et kompass i våre veivalg.

Ready for the future

Nysgjerrighet

Vi stiller spørsmålstegn ved status quo og har mot til å utforske. I en industri i stadig forandring søker vi nye muligheter, og fortsetter å lære og samarbeide om løsninger for en grønnere verden.

Meeting demand

Ansvarlighet

Vi har en sterk ansvarsfølelse. Vi tar ansvar for både vårt eget arbeid og vår kollektive innvirkning på samfunnet. Vi skaper bærekraftige løsninger som er basert på innsikt hos våre målgrupper. Vi kompromisser aldri på sikkerheten.

Reliable

Integritet

Vi tror på åpenhet. Vi driver vår virksomhet på en etisk måte som avslører enhver utfordring, hver suksess og hver milepæl. Vi har ingen skjulte dagsordener og følger vår Code of Conduct i vår daglige virksomhet og arbeidspraksis.

Customer oriented

Respekt

Vi verdsetter hverandre og alle våre målgrupper. To av dem er våre kunder og partnere. Vår suksess stammer fra å opprettholde en mangfoldig og inkluderende bedriftskultur hvor alle føler seg bemyndiget til å trives og nå sitt fulle potensiale.

Våre etiske retningslinjer

Vi opererer i flere land og har ansatte rundt om i hele verden. Virksomheten vår er underlagt ulike nasjonale og internasjonale lover og regler. Som bransjeleder er vi opptatt av å sikre høy standard for etisk forretningsdrift og arbeidsmetoder. Vår "Code of Conduct" er Fortums etiske retningslinjer og definerer prinsippene for hvordan vi skal opptre, hvordan vi driver forretninger og hvilket samfunnsansvar vi har og tar. Vi mener at det er en klar sammenheng mellom den høye etiske forretningspraksisen som er definert i de etiske retningslinjene og vellykkede økonomiske resultater.

Les om våre etiske retningslinjer

Ønsker du å jobbe i Fortum?

Vi tar ansvar og bidrar til en positiv samfunnsutvikling på store og små måter. Vi opptrer som en pålitelig, hjelpsom nabo og arbeider i nær tilknytning til lokalsamfunnet. Samtidig forventer vi at våre forretningspartnere handler på ansvarsfulle måter. Som Fortum-ansatt kan du føle deg stolt over det faktum at vi jobber med organisasjoner og prosjekter dedikert til å gjøre verden til et bedre sted!

Working at fortum

Ledige stillinger

Vi trenger din kompetanse for å skape en renere verden. Fortum tilbyr mange spennende karrieremuligheter på ulike områder.

Se ledige stillinger og søk her

Society and people

Jobbe i Fortum

Vi er ca. 5000 ansatte i flere ulike land. Mange av Fortums posisjoner og team er internasjonale, og vi har daglig kontakt med kollegaer, kunder og leverandører over hele verden.

Les mer om jobb i Fortum