mennesker i natur

Vår hensikt og strategi

Vårt formål er definert av vår besluttsomhet om å jobbe for en verden der det er en sunn balanse mellom menneskers velvære, samfunnets behov, bedrifters suksess og naturens mangfold:

Å drive en verden der mennesker, bedrifter og natur trives sammen.

Som en av de reneste energiprodusentene i Europa hjelper vi samfunn med å oppnå karbonnøytralitet, og våre kunder med å vokse og dekarbonisere prosessene sine på en pålitelig og lønnsom måte, i balanse med naturen. Alt vi gjør og alle avgjørelser vi tar kommer, fra vårt formål.

Strategiske prioriteringer

Vi leverer pålitelig ren energi

Vi leverer pålitelig ren energi, når det trengs og i stor skala, til våre kunder og det nordiske energisystemet. Vi vil dekarbonisere de operasjonene som fortsatt har utslipp.

Vi driver dekarbonisering i industrien

Vi driver dekarbonisering og vekst – og dermed etterspørselen etter ren energi – i nordiske industrier. Dette oppnår vi ved å samarbeide med strategiske kunder.

Vi forandrer og utvikler oss

For å lykkes med gjennomføringen av strategien må vi forandre og utvikle vår driftsmodell og måten vi jobber på.

Vår strategi

Vår strategi – utformet for å levere vårt formål

Våre to strategiske forretningsprioriteringer indikerer hvor vi vil fokusere vår innsats. Vår første prioritet er å levere pålitelig ren energi, når det trengs og i stor skala, til våre kunder og det nordiske energisystemet. Det betyr at vi vil fortsette å utvikle vår virksomhet for effektivitet, fleksibilitet og optimalisering. Vi vil også fortsette å dekarbonisere og modernisere de operasjonene som fortsatt har utslipp, støttet av ambisiøse miljøforpliktelser.

For det andre driver vi dekarbonisering og vekst i nordiske industrier. Det oppnår vi ved å samarbeide med strategiske kunder, utvikle og bygge ny ren kraft og drive utviklingen av rent hydrogen. Sammen med våre partnere gjør vi selektive vekstinvesteringer til fornybar energi og utforsker muligheter innen rent hydrogen og ny atomkraft.

Vår tredje strategiske prioritet beskriver hvordan vi skal utvikle og forandre oss for å lykkes.Vi omstrukturerer organisasjonen vår til å passe til formålet, og forandrer Fortum til et kundeorientert selskap. Vi forbedrer hvordan vi administrerer risikoprofilen vår og styrker vårt åpne lederskap.

Skape verdi

Vår verdi for interessentene våre ligger i evnen til effektivt, pålitelig og fleksibelt å levere ren energi i stor skala – kombinert med vår klare forpliktelse til karbonnøytralitet i vår egen virksomhet, og vårt tydelige mål om å beskytte biologisk mangfold.

Våre økonomiske mål styrer hvordan vi ser på investeringer fremover og forfølger våre forretningsprioriteringer: å levere pålitelig ren energi og drive avkarbonisering i industrien.

Vår rolle i samfunnet gjenspeiles i våre nye omfattende og ambisiøse bærekraftsmål. Ved å sette oss disse målene ønsker vi å være i frontlinjen i vår bransje for å bevise at balansen til slutt kan nås.

Våre sterke selskapsverdier, vår kompetanse og erfaring gjør oss trygge på vårt engasjement, vår reise, og til syvende og sist på resultatene vi har som mål å oppnå.

Våre miljømessige og økonomiske mål

Circular economy

Våre miljømessige mål

Les våre miljømessig mål
Sustainability report

Våre økonomiske mål

Les våre økonomiske mål