Solenergi

Solenergi er nøkkelen til ren energi. Derfor investerer vi tungt i solenergianlegg.

Renewable
Fornybar

Solcellepanel produserer elektrisitet ved å transformere energien fra solen til elektrisitet.

Low emissions
Klimavennlig

Ingen skadelige utslipp slippes ut i luften når elektrisitet produseres med solcellepaneler.

Cost efficient
Lave kostnader

Prosessen der solcellepanel forvandler solskinn til elektrisitet krever ingen bruk av brensel og har derfor lave kostnader.

Solenergi2

En ubegrenset energikilde

Solen produserer nok energi til å fylle verdens energibehov, og i motsetning til fossile energikilder vil energien ikke ta slutt på en lang, lang tid. Som en fornybar energikilde er den eneste begrensningen ved solenergi, vår egen evne til å omgjøre den til elektrisitet på en effektiv og kostnadseffektiv måte.

Solenergi - en ren energikilde

Når solceller brukes for å skape energi slippes ingen klimagasser ut i luften. Og ettersom solen produserer mer energi enn vi trenger, er solen en viktig energikilde i overgangen til ren energi. Som en fornybar og utslippsfri energikilde, har solenergi mindre påvirkning på miljøet enn andre metoder for kraftproduksjon. Den påvirkningen som skjer er først og fremst koblet til produksjon og levering av de materialer som kreves for å produsere solceller. Plasseringen og renholdet av solcellepanelene påvirker også miljøet. Vi arbeider derfor hardt for å finne alternative måter å rengjøre våre solcellepanel.

Ikke behov for brensel

Etter at solcellepanel har blitt installert, er kostnadene relativt lave sammenlignet med andre former for kraftproduksjon. Det er dessuten ikke behov for brensel. Det betyr at solenergi kan produsere store mengder elektrisitet uten usikkerheten og kostnadene knyttet til drivstoff.

Nøkkeltall for 2021

948

Megawattimer (MW) kraftkapasitet

9

Antall solcelleanlegg i drift

116

Megawattimer (MW) under utvikling

Solar power

Vi har solparker i India

Se alle solparkene våre her

Vanlige spørsmål om solenergi

Hva er solkraft?
Chevron down

Solkraft er en metode for kraftproduksjon som gjør om energi fra solen til elektrisitet. Ved solkraft anvendes solcellepanel som ofte monteres på en bygning eller i egne solkraftparker. Det er disse som gjør om solens lysstråler til elektrisitet.

Hvordan fungerer solcellepaneler?
Chevron down

Solcellepanelene omgjør solskinn til likestrøm (DC). Deretter blir likestrøm konvertert til vekselstrøm (AC) ved hjelp av en omformer. Når denne prosessen har funnet sted, blir strømmen brukt, matet inn i nettet eller lagret i et batteri.

Er solcellepanel dyrt?
Chevron down

Kostnadene knyttet til solcellepanel avhenger av hvor mange paneler man setter opp og hvor og hvordan de installeres. Generelt sett blir solkraft billigere for hvert år. Solkraft er den viktigste produksjonsmetoden i overgangen til et lavutslippssamfunn og den voksende produksjonen gjør at prisene vil fortsette å synke.

Hva er fordelene med solenergi?
Chevron down

Den største fordelen med solenergi er at den er en fornybar kilde til elektrisitet. Solenergi  kan både distribueres i industriell skala og brukes til å forsyne en enkelt husholdning med elektrisitet. Når det brukes lite strøm, kan strømmen som blir til overs lagres i et batteri eller mates tilbake i strømnettet. Samlet gir solen mye mer energi enn vi noensinne vil trenge. Den største utfordringen ved solenergi er vår evne til å omgjøre den til elektrisitet på en kostnadseffektiv måte.