Vår energiproduksjon

Moderne liv krever mer energi enn noen gang før. For å møte denne etterspørselen bruker vi pålitelige produksjonsmetoder som vannkraft, men samtidig akselererer vi overgangen til en ren energifremtid ved å investere tungt i vindkraft og solenergi.

Market driven
Vi gjør fremskritt

Ved å legge til biomasse til drivstoffblandingen i kraftvarmeproduksjon reduseres utslippene av karbondioksid.

Customer oriented
Vi møter etterspørselen

Vannkraftverk gir oss stabilitet og fleksibilitet for å møte den økende etterspørselen etter energi.

Ready for the future
Vi er klare for fremtiden

CO2-fri, fornybar energi er veien fremover, og vi leder forandringen for en renere verden.

Global energiproduksjon i 2021

188,1

Elektrisitet (TWh)

33,4

Varme (TWh)

40 %

Global andel av CO2-fri strømproduksjon

Vannkraft

Vannkraft er den viktigste formen for fornybar energi i Norge og resten av Norden. Det er en stabil og fleksibel kilde til fornybar energi som ikke produserer CO2, og det er derfor vannkraft er så viktig i endringen mot en mer bærekraftig fremtid - den kan reguleres til å dekke behovet for strøm når solen ikke skinner og vinden ikke blåser.

Mer om vannkraftproduksjon

Vindkraft

Vindkraft er en fornybar og CO2-fri måte å produsere elektrisitet på som vi tror vil være en av de viktigste formene for energiproduksjon i fremtiden. Norge har glimrende forhold for vindkraft, og med stadig mer effektiv teknologi tror vi at vindkraft vil være en viktig del av løsningen for å skape en bærekraftig fremtid.

Mer om vindkraftproduksjon

Solenergi

Solenergi er en uendelig kilde til fornybar energi. Hver dag sender solen oss så mye energi at det kunne dekket hele jordens strømforbruk! Derfor satser vi kraftig på å forbedre utnyttelsen av solens energi, blant annet gjennom å bygge store solparker og å tilby enkle måter for å produsere din egen strøm fra solenergi. 

Mer om solenergiproduksjon

Kombinert varme- og kraftproduksjon

Kombinert varme- og kraftproduksjon (CHP) er den mest effektive drivstoffbaserte energiproduksjonen. Ved å produsere både strøm og varme, maksimerer vi effekten av brenselet, noe som er energieffektivt. Samtidig reduserer vi mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren.

Les mer

Slik kan du bidra til en renere verden

Environmental friendly

Bli med og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Velg våre tjenester for avfallshåndtering. Her brukes materialer igjen og igjen.

Resirkulering og behandling av farlig avfall

Les mer
Renewable

Elektrifisering er helt på toppen av tiltakene som må gjøres for å begrense klimaendringene. Derfor investerer vi i vannkraft, vindkraft og solenergi.

Fornybar energi

Les mer