En renere verden

En renere verden Hero
En renere verden

En renere verden

På disse sidene introduserer og diskuterer vi temaer som er viktige for fremtidens verden ut fra energiperspektivet og klimaendringer. Vi må bevege oss mot en renere verden - raskt. Vi kan ikke lenger ha like høyt forbruk av begrensede ressurser.

Å optimalisere dagens energiproduksjon, og gjøre den så CO2-fri og effektiv som mulig, er en del av løsningen på klimautfordringene vi står overfor. 2020-tallet vil være tiåret med elektrifisering og omgjøring av avfall til ressurser.

 

Hva er fleksibilitet?

Fleksibilitet handler om å ha flere alternativer til å hente og bruke energi, slik at vi kan bruke strømnettet mer effektivt og unngå å overbelaste det. Et fleksibelt energisystem består av flere energikilder som brukes sammen på en smart måte. Målet er et fleksibelt samspill mellom kraftsystemet og termisk energi for å kunne balansere energien i kraftsystemet og øke forsyningssikkerheten.

Elektrifisering - det største klimatiltaket?

For å stoppe global oppvarming må energi produseres og forbrukes på nye, bærekraftige måter. Når produksjonen av ren elektrisitet er integrert, er neste trinn å elektrifisere alt som kan elektrifiseres. Hvordan er dette mulig? Kanskje er hydrogen det manglende stykket i energipuslespillet?

Fremtiden for transport - elektrisitet og hydrogen

Hydrogen nødvendig for en utslippsfri transport. Elektrisitet kan brukes til å produsere utslippsfritt hydrogen fra vann. Rent hydrogen kan også raffineres videre til transportdrivstoff som ikke har karbonavtrykk. Kan dette være løsningen? Hvordan ser den elektriske fremtiden for transport ut?

Hvordan vil morgendagens byer bli varmet opp og avkjølt?

I Europa bruker bygninger nesten halvparten av det totale energiforbruket og forårsaker omtrent 40 prosent av karbonutslippene. Et raskt og stort skritt mot utslippsfri oppvarming av bygninger krever innovative måter å bruke eksisterende teknologi. Et eksempel på dette er fjernvarme.