Vindkraft - en fornybar energikilde

I fremtiden kommer vind til å være en av de viktigste kildene til fornybar energi. Vindkraft er en utslippsfri, fornybar energikilde som vil ha en nøkkelrolle i overgangen til utslippsfri energiproduksjon.

Renewable
Fornybar

Vindkraft er en av de viktigste fornybare energikildene.

Low emissions
CO2-fri

Det blir ikke sluppet ut CO2 i luften ved vindkraftproduksjon.

Energy production
Høy effektivitet

Fremskritt i utviklingen av vindturbinteknologi har forbedret effektiviteten.

Ånstadblåheia Vindpark

Vindkraft er avgjørende for å løse klimautfordringene

Som en fornybar energikilde er vindkraft en viktig måte å bremse den globale oppvarmingen på. Vindkraftens påvirkning på miljøet er først og fremst knyttet til infrastrukturen rundt vindturbinene og til strømnettet. Myndighetene har satt strenge krav som må oppfylles for å minimere miljøpåvirkningen under bygging og drift av en vindpark, som vi etterstreber å følge til enhver tid.

Vindkraft spiller en viktig rolle i Fortums strategi. De siste årene har Fortums vindkraftproduksjon utviklet seg. Fortums vindparker, som vi driver sammen med våre partnere i Sverige, Finland og Norge, har en samlet kapasitet på over 700 megawatt (MW).

Og mer er på vei! Akkurat nå utvikler vi flere nye vindkraftprosjekter i Norden.

Vindkraften bidrar til økt sysselsetting

Statnett har regnet ut at Norge vil trenge mellom 40-50 terrawattimer for å bli et helelektrisk samfunn og bli utslippsfrie. Til sammenligning er Norges totale forbruk av strøm ligger på ca. 135 terrawattimer årlig. Da trenger vi økt satsing på vind. Vindkraften bidrar i tillegg til å fase ut fossil energi med fornybar energi, til økt verdiskaping og flere nye, grønne arbeidsplasser.

Vindkraftens ubegrensede potensiale

Økt bruk av fornybare energikilder er en forutsetning for å løse klimautfordringene. Som en fornybar energikilde med ubegrenset potensiale, spiller vindkraft en stadig viktigere rolle. Ved produksjon av vindkraft slippes det ut null CO2. Og selv om det er knyttet noe utslipp av CO2 til selve byggingen av vindparkene, veies disse opp når vindparken begynner å produsere energi. Innen seks måneder etter at vindparken er satt i drift vil utslippene gå i null.

Framskrittene innen vindteknologi har økt effektkapasiteten, og i dag er vindturbinene både kraftigere og mer effektive enn noen gang tidligere. Som et ledende selskap innen innovasjon og fornybar energi, ønsker Fortum å være en bidragsyter for å løse klimautfordringene verden i dag står overfor. Fortum vil derfor fortsette å investere i vindkraft.

Våre vindparker

Vi produserer vindkraft i Norge, Sverige og Finland. I Norge har vi bygget tre vindparker, Ånstablåheia vindpark i Sortland, Nygårdsfjellet vindpark i Narvik og Sørfjord vindpark. I 2019 opprettet vi sammen med Nordkraft et nytt vindkraftselskap, Fortum Nordkraft Vind DA. Selskapet jobber med utvikling av vindprosjekter i Norge. Du kan lese mer om det her.
 

Wind power

Vi har også vindparker i Sverige og Finland.

Se alle vindparkene våre her

Vanlige spørsmål om vindkraft

Hva er vindkraft?
Chevron down

En fornybar energikilde der vind brukes til å snu store, propellignende blader for å produsere energi som igjen blir gjort om til elektrisitet gjennom en generator. Vindteknologien har gjennomgått en stor utvikling de siste årene, og dagens blader fanger for eksempel enda mer vind enn tidligere. Det gjør vindturbinene mer effektive enn noen gang.

Hva brukes vindkraft til?
Chevron down

Elektrisitet som skapes i vindkraftverk brukes både av husholdninger og bedrifter. Men til forskjell fra en del andre energikilder er det viktig å huske at vindkraft er fornybart. Det betyr at vindkraft er en motvekt til de utslippene som skapes av fossil produksjon. Vindkraft kommer til å spille en viktig rolle i overgangen til et CO2-fritt samfunn med ren energi.

Hvordan brukes vindenergi?
Chevron down

Vindturbiner bygges i områder der det ofte blåser og er mye vind. Når vind passerer gjennom en turbin, får bladenes unike form dem til å rotere. Når bladene spinner, produserer de kinetisk energi, som snur en aksel som er koblet til en elektrisk generator.

Hva skjer når det ikke blåser?
Chevron down

Når det ikke blåser må en annen energikilde benyttes for å balansere energibehovet. Vindkraft er spesielt godt egnet i Norge på grunn av vår vannkraft. Dette gjør at vi kan drive vekselbruk mellom de to løsningene som er svært gunstig for kraftsystemet. Muligheten for å bruke vannkraft som et batteri for å regulere den ujevne vindproduksjonen er viktig i dagens kraftsystem. Dessuten gir det oss 100 % fornybar energi.

Hvor brukes vindkraft?
Chevron down

Mange regioner i verden har regelmessig sterk vind og mange steder fungerer det godt å bygge vindkraftverk for å utnytte den naturlige og fornybare energikilden. Men i områder nærmere ekvator kan solenergi ofte være et bedre alternativ for energiproduksjon ettersom solen skinner regelmessig der.

Hva er karbonavtrykket ved vindkraft?
Chevron down

Vi jobber med å holde CO2-utslippene så lave som mulig når vi bygger vindparker. Etter at vindparken er satt i drift og begynner å produsere fornybar energi, tar det under et halvt år før alle utslippene går i null. I løpet av produksjonens levetid som vanligvis er rundt 20-30 år, er vindkraft utslippsfri.