Sørfjord vindpark

Sørfjord vindpark ble fullført og satt i drift i 2020. Vindparken består av 23 vindturbiner som ligger på et avsidesliggende område på toppen av et fjell i Hamarøy kommune.

Sørfjord
sorfjord2
Earth globe
Ligger i Hamarøy
Wind power
Består av 23 vindturbiner
Energy production
Kapasitet på 99 megawatt (MW)

Sørfjord vindpark ligger på toppen av Middagsfjellet i Hamarøy kommune. Vindparken består av 23 turbiner og har en samlet kapasitet på opptil 99 megawatt (MW). Det er nok til å holde lyset på i omtrent 91 000 husstander

Vindparken er delvis eid av Energy Infrastructure Partners (EIP) og Fortum, og det er Fortum som drifter den. Nordkraft står for den daglige driften av vindparken på vegne av Fortum, og har ansvaret for alle stedlige driftsoppgaver som ikke er relatert til selve vindturbinene. Lokale leverandører av tjenester innen for eksempel snøbrøyting, veivedlikehold og tjenester relatert til drift av servicebygning har løpende dialog med Nordkraft. I tillegg leverer de vindteknikere for drift av turbinene på oppdrag fra turbinleverandøren Vestas. Leverandør av turbinene er Siemens Gamesa. De tar seg også av vedlikehold av vindturbinene.

 

VinnVind 2024

Nå er utlysningen av VinnVind-midlene for 2024 i gang!
Du kan søke om støtte til sport-, kultur-, miljø-, og ungdomsaktiviteter rundt Tysfjorden fra Sørfjord vindparks VinnVind-midler. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Sørfjord Vindpark. Søknad om midler gjøres ved å fylle ut søknadsskjemaet og sende det innen 20.februar 2024. 
Klikk her for att laste ned søknadsskjema.

Sørfjord vindpark - en stor logistikk-bragd

Se hvordan vindparken ble bygget

VinnVind 2023

6. september 2023 ble det avholdt en markering for mottakerne av årets VinnVind-midler på Stetind Hotel i Kjøpsvik. På stedet var representanter fra eierne av vindparken, EIP og Fortum, Hábmer-Hamarøy kommune, Narvik kommune, Nordkraft og noen av mottakerne av VinnVind midlene:

  • STH – Sørfjordfjellet – Ny hytte Kjerringvatnet 400 000 kr
  • Trivsel i bygda – Kjøpsvik – badstubygg 101 000 kr
  • Drag IL, oppgradering idrettsbane 101 000 kr
  • Storjord samfunnshus 101 000 kr
  • Måske Dåjma – Musken aktivitet 97 000 kr
EIP, Fortum, Hábmer-Hamarøy kommune, Narvik kommune, Nordkraft og noen av mottakerne av VinnVind midlene var representerte ved VinnVind-seremonin på Stetind hotel.  

Les om våre to andre vindparker i Norge

Kontakt

Noor Nooraddin

Asset Manager
noor [punktum] nooraddin [krøllalfa] fortum [punktum] com