Nygårdsfjellet vindpark

Nygårdsfjellet vindkraftverk ligger i Narvik kommune i Nordland og består av 14 vindturbiner. Kraftverket ble satt i drift i to perioder, i 2006 og 2011. Med en kapasitet på 32 MW produserer Nygårdsfjellet fornybar energi tilsvarende strømmen som lyser opp en by med rundt 30 000 husstander i året.

Nygårdsfjellet
Nygårdsfjellet
Earth globe
Ligger i Narvik
Wind power
Består av 14 vindturbiner
Energy production
Kapasitet på 32 megawatt (MW)

Nygårdsfjellet vindpark ligger i Narvik kommune, i Nord-Norge. De 14 vindturbinene ligger ved et av magasinene til Nygård kraftverk i Skitdalsvatn. Gjennomsnittlig årsproduksjon er 105 GWh. Det er omtrent like mye som det 5200 norske husstander bruker hvert år.

Årlig gjennomsnittlig vindhastighet mål 50 m over bakken langs kysten av Norge, er på ca. 8 m/s. Produksjonen ved Nygård vindkraftverk starter ved 3 m/s og stanses ved 25 m/s for å unngå skader på turbinen.

Vindparken eies av Energy Infrastructure Partners (EIP) og Fortum, og det er Fortum som driver vindparken. Det lokale energiselskapet Nordkraft er ansvarlig for den daglige driften av vindparken på vegne av Fortum og er ansvarlig for alle lokale driftsoppgaver som ikke er relatert til de faktiske vindturbinene, for eksempel vedlikehold av veier og nettforbindelser. Lokale leverandører av snørydding, veivedlikehold og andre tjenester knyttet til drift av servicebygg har en løpende dialog med Nordkraft.

Les om de to andre vindparkene våre i Norge

Kontakt

Noor Nooraddin

Asset Manager
noor [punktum] nooraddin [krøllalfa] fortum [punktum] com