Alt om strømstøtten

Slik fungerer strømstøtten i 2024

Strømstøtte-ordningen er innført av regjeringen for å hjelpe husholdninger med å håndtere høye strømpriser. Alle husholdninger får tilbakebetalt deler av sine strømutgifter dersom strømprisen per kilowattime kommer over et visst nivå.

Strømstøtte i april

Alle prisområder får strømstøtte også i april.

I de tre sørligste prisområdene var gjennomsnittsprisen mellom 75–80 øre/kWh, ca. 10 øre lavere enn i mars. Prisene har svingt en del: alle tre områder har hatt priser på over 2 kr/kWh, og Øst og Sør har også hatt negative strømpriser.

I NO3 var snittprisen ca. 72,7 øre/kWh, og i NO4 var den ca. 49 øre/kWh. Dette var noe lavere enn mars, men høyere enn forventet blant annet på grunn av planlagt vedlikehold på kjernekraftverk og lavere nivåer enn normalt i vannmagasinene.

Under kan du se antall timer med strømstøtte i april.

 • NO1 (Øst): 207 timer
 • NO2 (Sør): 211 timer
 • NO3 (Midt): 154 timer
 • NO4 (Nord): 103 timer
 • NO5 (Vest): 203 timer

I Fortum-appen kan du fortløpende se hvor mange kroner du får i strømstøtte.

Ikke Fortum-kunde? Bli kunde her.

Dette er gjeldende strømstøttemodell

Fra 1. september 2023 får du utbetalt strømstøtte basert på den faktiske strømprisen den timen du benytter strømmen, og ikke gjennomsnittet for måneden slik det var tidligere.

 • Stømstøtten dekker 90 % av strømprisen over 91,25 øre/kWh (73 øre/kWh ekskl. mva.).
 • Alle husholdninger får strømstøtte, men ikke fritidsboliger.
 • Det har ingenting å si hva slags type strømavtale du har, alle vil få strømstøtte dersom de bruker strøm i timer der spotprisen kommer over terskelen på 91,25 øre/kWh.
 • Man får ikke strømstøtte for månedlig forbruk over 5000 kWh, men det er også veldig få som bruker mer strøm enn det.

Les mer om strømstøttemodellen på bloggen vår.

Hvor mye får jeg i strømstøtte?

For å få strømstøtte må prisen på strøm i ditt prisområde ha oversteget terskelen på 91,25 øre/kWh i minst én av månedens timer. Hvor mye du får i strømstøtte, avhenger videre av hvor mye strøm du har brukt i timene som hadde strømpris over 91,25 øre/kWh, og hva strømprisen/spotprisen var. Staten dekker 90 % av strømprisen som overskrider terskelen på 91,25 øre per kilowattime. 

Eksempel:

 • kl 15:00: Spotprisen er 200 øre/kWh. 200 – 91,25 = 108,75 øre/kWh. 90 % av 108,75 øre/kWh dekkes, som vil si at man får en strømstøtte på 97,88 øre/kWh denne timen – som gir en reell spotpris på 102,13 øre/kWh
 • kl 16:00: Spotprisen er 150 øre/kWh. 150 – 91,25 = 58,75 øre/kWh. 90 % av 58,75 øre/kWh dekkes, som vil si at man får en strømstøtte på 52,88 øre/kWh denne timen – som gir en reell spotpris på 97,13 øre/kWh
 • kl 17:00: Spotprisen er 60 øre/kWh. Spotprisen har ikke overskredet 91,25 øre/kWh, og det er dermed ingen strømstøtte denne timen.

Du kan se hvor mye du får i strømstøtte, i faktura-seksjonen i appen vår.

Hvordan får jeg strømstøtte?

Som Fortum-kunde trenger du ikke å gjøre noe for å få strømstøtten, da du faktureres for strøm og nettleie på samme faktura. Strømstøtten blir automatisk trukket fra på strømregningen din. 

Har du en annen leverandør som ikke tilbyr gjennomfakturering, må du betale strømregningen i sin helhet og få tilbakebetalt strømstøtten fra netteieren din.

Ta kontakt med din netteier for å finne ut hvordan du får utbetalt strømstøtten dersom summen er høyere enn nettleien din.

Les mer om kundefordelen gjennomfakturering her.