Kjernekraft

Kjernekraft spiller en viktig rolle innen ren energiproduksjon. Som en pålitelig og CO2-fri energikilde bidrar den til å tilfredsstille dagens økende behov for elektrisitet, samtidig som den bidrar til å redusere klimaendringer.

Low emissions
Klimavennlig
Reliable
Stabil og pålitelig
Safety
Sikker
LoviisaKjernekraft

Verden er i endring

Klimaendringer og overgangen til et lavutslippssamfunn med lave CO2-utslipp innebærer at stabil og utslippsfri kraftproduksjon blir viktigere enn noen gang. Som en CO2-fri energikilde, er kjernekraft en viktig del av vår strategi for en fremtid med ren energi.

Alltid på

Stabile energikilder er viktig, ikke minst i perioder med høyere energiforbruk. I motsetning til andre utslippsfrie energikilder, påvirkes ikke kjernekraft av værforholdene og kan produsere elektrisitet i et stabilt og høyt tempo.

40 år med sikkerhet

Systematisk vedlikehold og modernisering, samt opplæring av personell garanterer drift i tråd med gjeldende standarder og styrker sikkerhetskulturen.

Nøkkeltall for 2018

2819

megawattimer (MW) kraftkapasitet

22,8

terawattimer (TWh) elektrisitet produsert

30 %

andel av Fortums energiproduksjon

Kjernekraft og miljøet

Den største påvirkningen på miljøet fra kjernekraft er relatert til byggingen av anlegget, drivstoffinnkjøp og termisk last av kjølevann som slippes ut i sjøen under drift. Kjernekraft er en effektiv måte å produsere elektrisitet med minimal påvirkning på miljøet. Når man vurderer hele produksjonens livssyklus, er klimapåvirkningen ved atomkraft lik den for vind-, sol- og vannkraft.

Vanlige spørsmål om kjernekraft

Hva er kjernekraft?
Chevron down

Kjernekraftproduksjon er basert på utnyttelse av termisk energi som genereres av en kontrollert kjedereaksjon. Et atomkraftverk fungerer ganske likt som et vanlig kraftverk, men i stedet for å brenne for eksempel kull eller naturgass, bruker et atomkraftverk uran som energikilde.

Hvordan fungerer kjernekraft?
Chevron down

Et atomkraftverk bruker varme fra en atomreaktor for å skape høytrykksdamp som passerer gjennom en turbin for å generere elektrisitet. Lysvannreaktorer, for eksempel trykkvannreaktorene på Loviisa-kjernekraftverket, bruker uran som drivstoff.

Hva brukes kjernekraft til?
Chevron down

Kjernekraft brukes hovedsakelig til å produsere elektrisitet, men varme som genereres av atomreaktoren kan også brukes til fjernvarme.

Er kjernekraft trygt?
Chevron down

Lysvannreaktorer, som for eksempel trykkvannreaktorene ved kjernekraftverket Loviisa i Finland, er stabile når det gjelder deres grunnleggende egenskaper. Lysvannreaktorer er veldig godt egnet for energiproduksjon og de har vist seg både sikre og stabile. Derfor fortsetter vi å utvikle og bygge nye kjernekraftverk basert på teknologien til lysvannreaktorer.

Få 100% fornybar strøm

Bidra til produksjon av fornybar strøm med din strømavtale. Vi sikrer at tilsvarende mengde strøm som du forbruker blir produsert fra fornybare energikilder. Dette bidrar til økt produksjon av fornybar energi. Gjør et Grønt Valg

Grønt Valg