Pressemelding

Nordisk energisamarbeid: sterkt i dag – sterkere i morgen

20 juni 2017, 10:00 CEST

Fortum: Jorma Ollila presenterer flere nyttige forslag for å forbedre det nordiske energisamarbeidet – nå må ministerne få det til å skje.

Pekka Lundmark

De nordiske energiministerne ga i oktober 2015 Jorma Ollila i oppgave å gjennomføre en strategisk gjennomgang av det nordiske energisamarbeidet, og å lage konkrete forslag til hvordan man bør videreutvikle samarbeidet de neste fem til ti årene. Rapporten som Ollila presenterte i dag, er veldig velkommen og kommer til rett tid, da det knytter diskusjonen om den nordiske dimensjonen til den bredere diskusjonen om EUs energiunions agenda, der regionalt samarbeid nylig har fått ny drivkraft.

Som et nordisk energiselskap har Fortum vært en sterk tilhenger av Jorma Ollilas undersøkelse, og vi synes utfallet er svært lovende. Vi støtter fullt ut kravet om sterkere samordning mellom de nordiske landenes nasjonale energi- og klimapolitikk, samt styrking av den nordiske stemmen i Brussel ved å bedre koordinere våre EU-posisjoner. Europakommisjonen bør være nært involvert i det regionale samarbeidet.

– I det integrerte og sammenkoblede regionale kraftmarkedet vil et lands beslutninger og politiske valg bli synlige også i andre land. Derfor er det ikke bare et valg, men en absolutt nødvendighet å ta et skritt fra regional markedsintegrasjon i retning bedre politisk koordinering. Vi gir derfor vår sterke støtte til ideen om nordiske fagfellevurderinger av nasjonal politikk med grenseoverskridende virkninger. Dette er også godt i tråd med EUs styringsregulering, som for tiden er under forhandling mellom medlemslandene og Europaparlamentet, sier konsernsjef Pekka Lundmark i Fortum.

Det nordiske elektrisitetsmarkedet er et av de mest velfungerende regionale elektrisitetsmarkedene i verden. Likevel krever den pågående overgangen med dekarbonisering og flyktig energiproduksjon en videre utvikling av dagens energimarkedsdesign. Liksom Jorma Ollila, ser også Fortum at energimarkedsdesign er det beste og mest kostnadseffektive grunnlaget også for fremtidig markedsutvikling. Sterkere prissignaler i sanntid, utviklingen av balansemarkedet og skritt mot harmonisering av det regionale markedet for elektrisitet, er eksempler på viktige saker på den langsiktige utviklingsagendaen.

Fortum oppfordrer også til økt involvering av de baltiske landene i det nordiske samarbeidet. De baltiske landene er en del av Nordpool-området, og å involvere dem fullt ut vil styrke vår regionale stemme i Brussel.

Jorma Ollila ber med rette om en sterkere regional vurdering av viktig politikk knyttet til dekarbonisering, særlig om EUs system for utslippshandel (EU ETS), fornybarstøtte eller potensielle nye saker som et prisgulv på karbon. Fortums klare oppfatning er at modne RES-teknologier allerede er konkurransedyktige i Europa, og det er ikke behov for ytterligere støttemekanismer. I stedet bør ETS styrkes ytterligere, for eksempel ved å la EU ETS være det eneste verktøyet for dekarbonisering i sektorene som omfattes av EU ETS.

Sammenhengen mellom EUs og nasjonalstatenes politikk bør forbedres, og styringsforskriften gir et hensiktsmessig rammeverk for dette, herunder å beskytte ETS fra ytterligere utvanning på grunn av overlappende politikk. Dersom regjeringer vil fortsette å subsidiere fornybar energi, bør landene som hører inn i samme regionale marked ha som mål å ha en felles subsidieramme for å minimere markedsforvrengninger.

Fortum har bedt om bedre involvering av interessenter i diskusjonen om regional markedsutvikling. Fra dette synspunktet er forslaget om å etablere et nordisk kraftmarkedsforum ekstremt velkomment.

– Nå er det opp til nordiske ministerne å få det til å skje, sier Lundmark.