Pressemelding

Nå får Oslo 30 prosent flere hurtigladestasjoner for elbil

04 juni 2018, 14:39 CEST

Fortum gjør et skikkelig ladeløft i Oslo, og åpner 21 nye hurtigladestasjoner og 33 nye mellomraske ladepunkt i Oslo-området. Likevel ser de for seg at kapasiteten på ladestasjoner i Norge i fremtiden kan bli en utfordring.

Bryn Senter

Fortum Charge & Drive er Norges største operatør av ladestasjoner, med et nettverk bestående av over 1350 offentlige ladestasjoner i Norge, og til sammen 2000 i de Nordiske landene. Med over 80 000 kunder er de ledende i Norden på lading av elbil.

Nå gjør Fortum et skikkelig løft i antallet offentlige ladestasjoner i Oslo. I tillegg til å i vår ha oppgradert kapasiteten på de eksisterende ladestedene på Bryn, Mortensrud, Høvik, Gjelleråsen og Bekkelaget, er Fortum Charge & Drive sammen med Bymiljøetaten i Oslo kommune i gang med å opprette et helt nytt ladested med 6 hurtigladestasjoner og 20 mellomraske ladepunkt på Frogner. Foruten dette nyeste ladestedet i Oslo, er også ladestedene på Skøyen, Tøyen og Bjølsen utvidet i samarbeid med Bymiljøetaten.

– Totalt setter vi opp 21 nye hurtigladestasjoner og 33 nye mellomraske ladepunkter. Ifølge våre tall er det for øyeblikket totalt 68 hurtigladestasjoner i Oslo-området, mens det etter denne utbyggingen vil være 89, det betyr en økning på 30 prosent. Vi ønsker å bidra til et bedre klima og miljø ved å legge til rette for en utslippsfri bilpark, og vi håper dette gjør hverdagen enklere for elbilister som kjører til og fra Oslo, sier kommunikasjonssjef Stian Mathisen i Fortum.

Antallet elbiler øker raskere enn antallet ladestasjoner

Behovet for nye ladesteder er stort, både i Oslo og i andre deler av landet. Salget av elbiler er i stadig vekst, og i mars var hver tredje bil som ble solgt i Norge en elbil. Dersom ikke utbyggingstakten av ladestasjoner øker, så frykter Fortum at vi i fremtiden kan få en kapasitetsutfordring etter hvert som flere og flere kjører elbil.

– Ikke bare øker salget av elbiler, men de som har elbil bruker dem også mer. Nye modeller med større batterier og bedre rekkevidde har kommet på markedet, og dermed har elbiler i større grad blitt nummer en-bilen, i stedet for å være familiens bil nummer to. Det merker vi ved våre ladestasjoner, ettersom antallet ladinger øker mer enn salgstallene alene skulle tilsi, sier Mathisen.

Enn så lenge er situasjonen under kontroll, men med mange nye elbilmodeller på vei som forventes å selge i store antall i Norge, så ser landets største ladeoperatør for seg at mange kan komme til å oppleve kø ved ladestasjonene.

– Vi kan få en situasjon der det rett og slett ikke er nok offentlige ladestasjoner, og da særlig hurtigladestasjoner, til å dekke elbilistenes behov. Vi har samme mål som norske myndigheter, å bidra til det grønne skiftet ved å legge til rette for en overgang til utslippsfri transport, men for å få det til så behøver vi litt hjelp. Vi har derfor spilt inn til myndighetene at det er behov for en egen effekttariff for ladestasjoner som gjør det mulig å tilby høy effekt ved en ladestasjon uten at vi som ladeoperatør taper penger hver gang noen lader elbilen. Vi mener også det er behov for driftstilskudd fra Enova for å få i gang utbygging av ladestasjoner lengst nord i landet, sier Mathisen.

Disse tiltakene kan hindre ladekrise

De to innspillene Fortum har til norske myndigheter for å øke takten i utbyggingen av ladestasjoner og unngå en potensiell ladekrise er som følger:

1. Den første anbefalingen angår det som kalles effekttariffer. Dette er en avgift som ladeoperatøren betaler til nettselskapet, og kort forklart bidrar måten denne tariffen er utformet på til at Fortum risikerer å tape penger hver gang noen lader bilen ved noen ladestasjoner i avsidesliggende områder med lite trafikk.

– Vi ønsker virkelig å legge til rette for en utslippsfri bilpark, men som børsnotert selskap må vi også tjene penger, og da kan vi ikke sette opp ladestasjoner til over en million kroner eller mer, og deretter tape penger hver gang noen kjøper tjenesten vi tilbyr ved ladestasjonen. Om myndighetene kan legge til rette for en effekttariff som gjør det mulig å tilby høy effekt og lavt forbruk, så vil det bli økonomisk gjennomførbart å bygge hurtigladestasjoner mange steder i Norge der det ikke er økonomisk mulig i dag, sier Mathisen.

2. Det andre rådet angår driftstilskudd for ladestasjoner. Da Enova lyste ut midler til å etablere ladestasjoner i Finnmark, valgte ingen av ladeoperatørene i Norge å søke på anbudet, selv om det innebar 100 prosent dekning av etableringskostnadene. Årsaken til det er at kostnadene ved å drifte og vedlikeholde ladestasjoner i deler av landet er så store at det ikke vil være økonomisk lønnsomt selv om hele etableringskostnaden er dekket.

– Vi foreslår derfor at myndighetene, gjennom Enova, tilbyr både dekning av etableringskostnader og deretter et driftstilskudd i en begrenset periode, sier Mathisen.