Fortum investerer i bioraffinering gjennom Infinited Fiber Company

23 april 2019, 8:00 CEST

Infinited Fiber Company bruker resirkulerte materialer til å produserer bomullslignende fiber som brukes til å lage tekstiler med betydelig mindre mengder vann og kjemikalier enn ved bruk av vanlig bomull.

Fortum investerer i Infinited Fiber Company

Fortum har utvidet verdikjeden innenfor bioraffinering ved å investere i den finske oppstartsbedriften Infinited Fiber Company Ltd. (IFC). Selskapet utvikler og har lisens på teknologi som brukes til å produsere bomullslignende fiber av resirkulert fiber og cellulose for tekstilindustrien. Med investeringen har Fortum en eierandel på rundt fire prosent i selskapet. 

En av Fortums fire strategiske prioriteringer er å utvikle nye betydelige forretningsområder. Bioøkonomi er et naturlig alternativ på grunn av synergiene med selskapets nåværende virksomhet og målet om å bedre ressurseffektiviteten. 

Teknologien som leveres av IFC, bearbeider fiber fra biomasse og resirkulerte materialer på omtrent samme måte som for bomull. Den resulterende fiberen kan brukes i tekstilindustrien og kan erstatte miljøskadelig ren bomull og viskose på en kostnadseffektiv måte, i en prosess som krever betydelig mindre mengder vann og kjemikalier. Prosessen kan gjentas mange ganger uten at det går utover kvaliteten på fiberen.

Fortum har på sin side et pilotprosjekt med fraksjoneringsteknologi som separerer cellulose og andre komponenter fra biomasse for videre raffinering, noe som resulterer i en høyere grad av renhet for fraksjonene sammenlignet med tradisjonelle tremasse- og biodrivstoffprosesser. Investeringen i IFC gir Fortum naturlig tilgang til miljøvennlig fiber og partnere innenfor tekstilproduksjon, som er det neste trinnet i verdikjeden.

«Materialeffektivitet skaper betydelige muligheter for å dempe klimaendringene. Fortum undersøker mulighetene for å utvikle virksomhet som er basert på en mer ressurseffektiv bruk av biomasse. Én mulighet er å investere i teknologiske oppstartsbedrifter i verdikjeden. Vi har stor tro på bioraffinering, nye teknologiske løsninger og den rollen de har i produksjon av mer miljøvennlig tekstilfiber. I tillegg har flere internasjonale varemerker annonsert at de vil øke andelen av denne typen fiber i produksjonsprosessene,» sier Heli Antila, sjef for Fortums virksomhet innenfor biobaserte løsninger.

Andre nye investorer i IFC er blant annet H&M-konsernet. Til sammen klarte IFC å hente 3,7 millioner euro i denne investeringsrunden. Hovedeierne i IFC er selskapets grunnleggere og VTT, Finlands tekniske forskningsinstiutt.