Plastgjenvinningsanlegg på Holtskogen - etter Fylkesmannens avslag på utslippstillatelse

Les Fortums syn på Fylkesmannens avslag på vår søknad om utslippstillatelse på Holtskogen i Indre Østfold kommune.

Fortum beklager at Fylkesmannen har avslått vår søknad om utslippstillatelse på Holtskogen. Vi mener Fylkesmannen i for stor grad har tatt utgangspunkt i dagens situasjon i avløpsnettet, og ikke situasjonen slik den vil være vil når anlegget er forventet å starte opp hvilket vil skje når kommunen har gjennomført flere tiltak. Fylkesmannen har heller ikke, slik Fortum ser det, i tilstrekkelig grad vurdert effekten av de planlagte avbøtende tiltakene Fortum skal iverksette. En uavhengig risikoanalyse viser at utslippet fra det planlagte anlegget samlet sett medfører en svært lav og akseptabel risiko for vannmiljøet. Fortum kjenner seg derfor ikke igjen i beskrivelsen Fylkesmannens begrunnelse.

Videre mener vi at Fylkesmannen ikke har gjort en tilstrekkelig samlet og nyansert vurdering av de fordeler og ulemper anlegget vil gi. Anlegget er et svært viktig tiltak for økt sirkulær økonomi i samfunnet. Det vil gi bedre kontroll på en stor andel av det plastavfallet som Norge genererer og ikke minst betydelige reduksjoner i klimagassutslipp. Disse fordelene er imidlertid kun kort omtalt i avslaget. Fylkesmannen har ikke dokumentert noen overordnet og systematisk vurdering der dette er vurdert i en helhetlig kontekst.

 

For ytterligere spørsmål:
Kontakt Jesper Hansen, Communications Specialist in Recycling and Waste, jesper [punktum] hansen [krøllalfa] fortum [punktum] com, +45 308 58 133.

Nuclear power

Sammendrag av miljøkonsekvensvurderingsprogram for internasjonal høring for Loviisa kjernekraftverk

Les rapporten her
Contact by phone

Har du spørsmål om rapporten? Kontakt oss her

Kontakt oss her