Hybrid jobbing – en vinn-vinn-situasjon?

Hvordan kan vi bruke erfaringene fra hjemmekontorjobbingen under pandemien til å finne nye løsninger på hvor vi skal jobbe? spør Risto Penttinen i Fortum.

workforce 2.0

Det er trygt å si at Covid-19 har påvirket oss på mange forskjellige måter. Men kan det komme noe godt ut av pandemien på tross av innvirkningen den har hatt på folks helse og hverdag?

Tiden vi bruker på pendling har blitt byttet ut med et økt antall Teams-møter, med færre pauser. Kontorlandskapene er tomme, men fører likevel til høye kostnader for leie og vedlikehold. Psykiske problemer har økt som følge av følelser av usikkerhet, ensomhet og mangel på sosial kontakt. Samtidig har mange også uttrykt at det å jobbe hjemmefra har forbedret balansen mellom arbeid og fritid.

Kan vi gjøre erfaringene fra pandemien til en vinn-vinn-situasjon for alle når vi går inn i det nye året og etter hvert «den nye normalen»?

Oppgaver vi aldri hadde forestilt oss at kunne bli gjennomført hjemmefra, for eksempel drive kundeservice eller gjennomføre sikkerhetsrunder på anleggene våre, håndteres nå fra kjøkkenbordet. I løpet av pandemien har omtrent 80 prosent av våre ansatte jobbet fra hjemmekontor, og de aller fleste sier at de trives med det. Ifølge våre interne undersøkelser er rundt 90 prosent fornøyde eller likegyldige til hjemmekontoret. Og kun rundt 10 prosent er misfornøyde med å jobbe hjemmefra.

Det er åpenbare fordeler med å jobbe fra hjemmekontor. Undersøkelser viser at produktiviteten til ansatte har økt med 15-40 prosent, og at de potensielle kostnadene knyttet til kontoret er redusert med omtrent 20 prosent. Samtidig sier flere selskaper at innovasjon og kreativitet i selskapet er redusert siden pandemien startet. Det indikerer at innovasjon krever fysiske møter og menneskelig kontakt.

Så, produktivitet og balanse mellom arbeid og privatliv på den ene siden og mangel på innovasjon og sosial tilknytning på den andre. Finnes det en mellomløsning og en vinn-vinn-situasjon for alle?

Mot en hybrid måte å jobbe på?

En nylig gjennomført studie utført av Boston Consulting Group viser at selskaper forventer at rundt 40 prosent av de ansatte vil bruke en hybrid arbeidsmodell i fremtiden, og kombinere det å jobbe hjemmefra med det å jobbe fra kontoret.

Basert på vår erfaring så langt samt tilgjengelige studier, er det tydelig at hjemmekontor ikke er den eneste relevante modellen i fremtiden. Det vil være mange fremtidige arbeidsmodeller som vil passe for ulike behov og ulike type jobber og organisasjoner.

For noen selskaper kan det bety at ansatte jobber et par dager per uke på stedet og resten av tiden hjemmefra eller et annet sted utenfor kontoret. Det kan også bety at selskaper setter bestemte tider for når alle ansatte må være fysisk til stede på kontoret. For noen selskaper kan de to ytterpunktene fortsatt være relevante, enten at ansatte er på kontoret 100 prosent av tiden eller at ansatte kun benytter seg av hjemmekontor.

Hvordan bestemmer vi hvilken modell vi skal bruke for ulike type jobber? I Fortum vil vi sammen med ledere og ansatte kartlegge fremtidige behov, forstå hvordan vi best mulig kan tilrettelegge slik at ansatte kan gjøre jobben sin så godt og effektivt som mulig og sikre at vi opprettholder engasjement og motivasjon. Hver bedrift, funksjon og team har verdifull innsikt og erfaringer fra de siste månedene. Vi bør dra nytte av dem. Hvilke roller eller stillinger krever hvilket utstyr? Har innovasjonsnivået gått ned på grunn av hjemmekontoret?

Kontorets nye rolle

Som del av den nye måten å jobbe på, vil også kontorets rolle endres. I stedet for å være et sted hvor vi skal drive skrivebordsarbeid og jobbe med komplekse oppgaver som krever dyp konsentrasjon, vil kontoret i økende grad bli et sted for samarbeid og kunnskapsdeling. Arkitekter og designfirmaer ser nå på nye måter å designe kontorlokaler hvor skrivebordsområder forvandles til samarbeidsrom. Kontoret spiller en viktig rolle for samarbeid og fysisk kontakt med kollegaer. Det viser også våre interne undersøkelser. Fleksible kontorlokaler der samme plass kan brukes til å dekke ulike behov vil derfor bli enda viktigere.

Et annet aspekt ved hjemmekontoret er at ikke alle har plass eller mulighet til å jobbe hjemmefra. Under nedstengningen av samfunnet har ansatte verden over hatt utfordringer med å kombinere arbeid med hjemmeskole og å finne passende steder å sitte uten å forstyrre andre familiemedlemmer som også jobber eller studerer hjemmefra. Det å jobbe hjemmefra passer rett og slett ikke for alle.

Men er "tilbake til kontoret" den eneste løsningen? Jeg mener vi bør ta sikte på å tenke bredere. For eksempel er ikke ideen om popup-kontorer ny. I de fleste europeiske byer finnes det kontorlokaler som kan leies en dag eller kun noen timer. I stedet for å bruke tid på å pendle til det faste kontoret, kan det være mer effektivt for å samles på et popup-kontor for å jobbe med en felles oppgave i noen timer og deretter dra hjem for å jobbe med oppgaver som krever dypere konsentrasjon. Slike løsninger gjør oss mer fleksible, men også mye mer effektive.

Å holde motivasjonen og engasjementet oppe er viktig, både for kollegaer og selskaper. Hvis vi kan lage en hybridløsning som sikrer dynamisk samarbeid og innovasjon, og kombinerer den med en optimal balanse mellom arbeid og privatliv, vil det være en vinn-vinn-situasjon for alle.

For oss i Fortum er det vår ambisjon.

Senior Vice President for Strategy, People and Performance

Working at fortum

Sånn skal vi jobbe fremover