Selvledelse blir nøkkelen når vi går over i den nye normalen

Pandemien vil for alltid endre måten vi jobber på. Den lange perioden med hjemmekontor har gjort at vi har måttet lede oss selv og teamene våre på en helt ny måte. Vi tror at selvledelse for både ansatte og ledere er kommet for å bli.

workforce 2.0

Så, hva er selvledelse, og hva mener vi egentlig med det? For uavhengige arbeidere, frilansere og gründere, er selvledelse viktig for å kunne levere gode tjenester og bygge virksomhet. For bedrifter og ansatte er selvledelse viktig for å modernisere måten vi jobber på. Forskning viser at ansattes engasjement og produktivitet øker når de får mer ansvar for eget arbeid og egen utvikling.

I dag er dette spesielt viktig da vi ser at digitale verktøy og systemer ikke øker produktiviteten i like stor grad som tidligere. Fremover vil det derfor være viktig å sette en klar retning, samt sørge for høy motivasjon og effektiv selvledelse.

I fjor høst gjennomførte vi en intern spørreundersøkelse, og tilbakemeldingene vi fikk fra våre ledere og ansatte viste at det var et behov for mer konkret støtte på operasjonelt nivå.

Derfor opprettet vi en håndbok med praktiske tips og verktøy for hvordan ledere kan lede virtuelle team i den nye hverdagen. Håndboken retter seg hovedsakelig mot ledere, men er tilgjengelig for alle ansatte, og verktøyene er ment for alle å bruke i sitt daglige arbeid. Evnen til å lede seg selv og til kontinuerlig utvikling er viktige deler av den nye normalen.

Led deg selv og andre

Nå som mange av oss jobber hjemmefra, har vi opplevd et økt behov for selvledelse. Vi må selv bestemme hvordan og når vi skal gjøre arbeidet vårt, når vi trenger innspill og støtte fra andre, hvordan vi setter mål for oss selv og hvordan vi strukturerer arbeidsdagen vår. Sammen med teamene og lederne våre må vi bli enige om et felles rammeverk for hvordan vi kan gjøre dette på en god måte.

Som kollegaer er vi alle ansvarlige for våre egne handlinger, vår egen arbeidsmoral, godt samarbeid og å få frem det beste i oss selv og andre. Dette var selvsagt også viktig før pandemien, men etter å ha jobbet på hjemmekontor i snart et år har vi sett viktigheten av slik lederpraksis. Dersom vi alle tar ansvar for vår egen del, blir vi sterkere som en enhet. Dette gjør vi gjennom å forme eget velvære, tidsstyring og arbeidsmetoder, slik at vi utvikler våre evner til å lede oss selv.

En kontinuerlig drivkraft for læring og utvikling er også en nøkkelkomponent for selvledelse. Nysgjerrighet er en av våre kjerneverdier i Fortum, og kontinuerlig læring er en del av bedriftskulturen vår.

Men det handler ikke bare om holdning. Bedrifter trenger også å etablere gode prosesser, metoder og verktøy for å sørge for kontinuerlig forbedring og læring. I Fortum har vi startet arbeidet med å etablere dette, og å øke delingen av beste praksis. Operational Excellence-programmet samt våre Must Win-Battles er gode eksempler på dette. Operational Excellence-programmet er en av Fortums viktigste strategiske prioriteringer hvor vi har definert de viktigste områdene vi ønsker å være best på, mens våre Must Win-battles er utviklingsprogrammer som gjelder for hele selskapet og som fokuserer på de viktigste områdende vi ønsker å endre eller forbedre.

Design fremtidens arbeid

Vi forventer at hybridarbeid, det vil si en kombinasjon av kontor og hjemmekontor, er den nye standarden for mange av våre ansatte, også etter corona. Hvis vi kan lage en hybridløsning som sikrer dynamisk samarbeid og innovasjon, og samtidig kombinerer det med en balanse mellom arbeid og privatliv, tror vi at det vil være en vinn-vinn-situasjon for alle. Det er derfor vi nå jobber med å designe fremtidens arbeidsmodell som vil baseres på data og verdifull innsikt fra våre ledere og ansatte.

Ved å fokusere på selvledelse og kontinuerlig læring, og samtidig benytte digitale verktøy, kan vi bygge fremtiden for hvordan vi i Fortum skal jobbe.

 

Kristina Kinik

Head of Strategic Communications
Tel: +46 705122103
Kristina [punktum] Kinik [krøllalfa] fortum [punktum] com

Working at fortum

Sånn skal vi jobbe fremover