Pressemelding

Fortum investerer i et nytt og moderne gjenvinningsanlegg for elbilbatterier

17 juni 2021, 7:00 CEST

Anlegget, som skal bygges i Finland, kan gjenvinne sjeldne metaller fra norske elbilbatterier og bidra til mer bærekraftig europeisk batteriproduksjon.

Harjavalta recycling facility

Fortum utvider kapasiteten for gjenvinning av elbilbatterier, og skal bygge et nytt og moderne gjenvinningsanlegg i Harjavalta i Finland. Dette vil øke Fortums gjenvinningskapasitet betydelig. Det nye anlegget forventes å være i drift i 2023, og vil gjøre det mulig å resirkulere sjeldne metaller fra gamle elbilbatterier. Det vil også gjøre Fortum i stand til å resirkulere mesteparten av de utgåtte elbilbatteriene i Europa.

Elbilbatterier spiller en nøkkelrolle i overgangen til et utslippsfritt energisystem. Med den raske elektrifiseringen av transportsektoren og økt fokus på fornybare energikilder forventes etterspørselen etter litiumionbatterier å vokse fremover. Dette vil øke behovet for de sjeldne metallene som brukes i produksjonen av batteriene. Fortums nye gjenvinningsanlegg vil bidra til å imøtekomme den økende etterspørselen og gjøre det mulig å gjenvinne litium, nikkel, kobolt og mangan på en bærekraftig måte. Disse metallene er alle avgjørende for produksjonen av nye elbilbatterier.

«Fortum jobber for en grønnere fremtid ved fortsette å investere i hydrometallurgiske gjenvinningsanlegg. Det nye anlegget vil ha innvirkning i hele Europa, da det vil være det største anlegget i markedet av sitt slag. Etter hvert som elektrifiseringen av transporten øker, blir råvaregapet som bilindustrien står overfor en alvorlig utfordring. Det nye anlegget vårt vil derfor både støtte de eksisterende europeiske økosystemene for batteriproduksjon, men også hjelpe hele industrien med å produsere mer bærekraftige batterier i Europa,» sier visepresident Kalle Saarimaa i Fortum Recycling & Waste.

Fortum Recycling & Waste tar et viktig skritt for å bli Europas beste aktør innen resirkulering av elbilbatterier. Selskapet har nylig fått eksporttillatelser til å frakte batterier fra både Norge og Sverige til gjenvinningsanlegget i Finland

Fortum driver for tiden et hydrometallurgisk pilotanlegg i industriell skala i Harjavalta. Der brukes en kombinasjon av mekaniske og hydrometallurgiske teknologier for å resirkulere batteriene på en bærekraftig måte og med lavest mulig karbonutslipp. Elbilbatteriene blir først demontert og behandlet gjennom en mekanisk prosess ved Fortums fabrikk i Ikaalinen. Deretter blir batteriets svarte masse, som inneholder sjeldne metaller, samlet opp og ført til Harjavalta for hydrometallurgisk prosessering.

Kontaktinformasjon:

Simon Barrette, Communications & Marketing Manager, Fortum Recycling & Waste, tel. +358 40 728 9477, simon [punktum] barrette [krøllalfa] fortum [punktum] com
Kalle Saarimaa, Vice President, Fortum Recycling & Waste, tel. +358 41 503 1337, kalle [punktum] saarimaa [krøllalfa] fortum [punktum] com
Tero Holländer, Head of Business Line Batteries, Fortum Recycling & Waste, tel. +358 40 861 5071, tero [punktum] hollander [krøllalfa] fortum [punktum] com

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen.

Kontaktinformasjon:

Simon Barrette, Communications & Marketing Manager, Fortum Recycling & Waste, tel. +358 40 728 9477, simon [punktum] barrette [krøllalfa] fortum [punktum] com

Kalle Saarimaa, Vice President, Fortum Recycling & Waste, tel. +358 41 503 1337, kalle [punktum] saarimaa [krøllalfa] fortum [punktum] com

Tero Holländer, Head of Business Line Batteries, Fortum Recycling & Waste, tel. +358 40 861 5071, tero [punktum] hollander [krøllalfa] fortum [punktum] com