Pressemelding

Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt fikk ikke støtte fra Innovasjonsfondet

16 november 2021, 14:14 CET

Europakommisjonen kunngjorde i dag tildelingen av støtte fra Innovasjonsfondets første utlysning. Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er ikke et av prosjektene som mottar støtte.

Fortum - EA - Klemetsrud -0549

Tildelingen viser at EU vil realisere CCS som klimateknologi. Da er det overraskende at EU-kommisjonen velger bort vårt karbonfangstprosjekt. Vi har ett av de best forberedte prosjektene for karbonfangst i Europa, og ytterligere utsettelse er utfordrende. Nå starter vi gjennomgangen av Innovasjonsfondets tilbakemelding på søknaden, og så må vi vurdere om vi skal søke EUs Innovasjonsfond i andre tildeling. Søknadsfristen er i mars 2022, uttaler CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås.

– Jeg er skuffet over avslaget fra EU. Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle Parisavtalen, og da må vi fjerne utslipp fra avfallsforbrenning. Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg kan tjene som en blåkopi for andre byers bærekraftige avfallshåndtering. Nå må vi se på andre finansieringsløsninger, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo.

Prosjektet videreføres
– Dette vil ikke sette en stopper for karbonfangst på avfallsforbrenning i Oslo, men uten støtte fra EU må vi nå se på alternative løsninger for fullfinansiering, uttaler Gerner Bjerkås.

Sterk interesse fra Europa for avfallshåndtering og netto null-løsninger
Fortum Oslo Varmes karbonfangstprosjekt er en integrert del av det norske CCS-prosjektet Langskip, og har fått tilsagn om 3 milliarder NOK fra den norske stat forutsatt restfinansiering fra eksterne kilder.

Selv om EU når sine ambisiøse mål for sirkulær økonomi med gjenbruk og resirkulering vil det være anslagsvis 40 millioner tonn restavfall som må sluttbehandles ved forbrenning, fordi bruken av deponi skal være nesten fullstendig faset ut innen 2035. Det blir derfor mange fremtidige anlegg som har behov for CCS-teknologi for å håndtere sine utslipp.

Bakgrunn

  • EUs innovasjonsfond har EUR 1 milliard å bevilge i den første utlysningen for prosjekter med banebrytende teknologier innen fornybar energi, energiintensiv industri, energilagring og karbonfangst, bruk og lagring. Totalt 311 prosjekter søkte om finansiering i første utlysning.
  • Fortum Oslo Varme er en del av det norske CCS-prosjektet Langskip.
  • Den norske stat bidrar til fangst og lagring av CO2 fra Norcem sementfabrikk, og transport og lagring gjennom Northern Light, ved Equinor, Shell og Total energies.
  • Fortum Oslo Varme er tidligere tildelt  NOK 3 mrd i betinget støtte, med forbehold om ytterligere ekstern finansiering.
  • Den 16. november offentliggjøre EUs Innovasjonsfond at de ikke tildeler Fortum Oslo Varme støtte i denne tildelingen.

 

For ytterligere spørsmål:

Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for CCS, 905 63 094, jannicke [punktum] bjerkas [krøllalfa] fortum [punktum] com

Truls E. A. Jemtland, kommunikasjonssjef, 920 29 480, truls [punktum] jemtland [krøllalfa] fortum [punktum] com

Om Fortum Oslo Varme

Fortum Oslo Varme produserer og distribuerer fornybar fjernvarme og kjøling i Oslo-regionen. Vi sørger for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes, og vi gjenvinner energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser for å levere grønn fjernvarme og elektrisitet.

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge, og står for 36 prosent av all fjernvarme generert i Norge.

Fortum Oslo Varme eies i fellesskap av Fortum og Oslo kommune.