Pressemelding

Nå kan lokale organisasjoner i Sortland søke om VinnVind-midler fra Ånstadblåheia vindpark

13 januar 2022, 7:00 CET

For femte året på rad lyser Fortum og Energy Infrastructure Partners ut VinnVind-midler til lokale organisasjoner i området rundt Ånstadblåheia vindpark.

Ånstadblåheia Vindpark

- Vi gleder oss til å dele ut VinnVind-midler for femte året på rad. Og i år gjør vi som i fjor og lyser ut midlene på starten av året slik at midlene kan deles ut inneværende år, sier Markus Rönnqvist, ansvarlig for eieroppfølging for Fortums vindparker i Norge.

Midlene er i år på 550 000 NOK etter inflasjonsjustering og deles ut hvert år til lokale organisasjoner. De skal bidra til å gjøre lokalsamfunnet rundt Ånstadblåheia vindpark enda bedre. I år er fristen for å søke om midler 20. februar.

- Som styreleder i Kulturfabrikken Sortland KF vil jeg takke for den støtte til lag og foreninger får fra VinnVind-midlene. Frivillig sektor er et uvurderlig lim i samfunnet vårt. Dugnadsånden er derfor viktig å hegne om og økonomiske bidrag som det her er snakk om kommer svært mange til gode. Det heter seg at man får tigangen tilbake når vi investerer i frivilligheten, sier Svein Robert Vestå, styreleder i Kulturfabrikken Sortland KF.

Tildelingene skal være spesielt rettet mot sport, kultur og ungdoms- og foreningstiltak, og områdene med gårdsnummer 16 (Ånstad), 17 (Bygd), 18 (Sandstrand), 19 (Jennestad) og 40 (Holmstad) er gitt prioritet.

Ånstadblåheia vindpark har vært i drift siden 2018, og VinnVind-midlene har vært delt ut hvert år siden da. Tidligere har Eidsfjord Drillkorps, Holmstad Grunneierlag SA, Holmstad skole- og amatørkorps, IL Munin / Selnes bygdehus, Indre Eidsfjord Grendelag, Jennestad Samfunnshus, Munningsletta Vel, Nord-Sprint IL, Rypkjerrveien Vel, Sortland Alpinklubb, Sortland Bueskytterklubb og Sortland Løypemaskin mottatt midler.

Les mer om hvordan du eller din forening kan søke om midler.

Om VinnVind-midlene

VinnVind-midlene deles ut av Fortum og Energy Infrastructure Partners hvert år, og skal yte støtte til lokale tiltak for fremme av idrett, kultur, aktiviteter for unge og miljøtiltak. Bidragene fra VinnVind-midlene skal fremme utvikling og aktiviteter i nærområdet og øke attraktiviteten av å bo, arbeide eller besøke områdene rundt Ånstadblåheia Vindpark. Det er Kulturfabrikken Sortland AS som behandler søknadene og foreslår fordeling av støtte. Kulturfabrikken Sortland AS er et kommunalt foretak som er underlagt Sortland kommune og har ansvaret for tjenesteområdene som tradisjonelt ligger til kultursektoren.

Kontaktinformasjon

Kommunikasjonsrådgiver Marte Hortemo, +47 99 35 62 42, marte [punktum] hortemo [krøllalfa] fortum [punktum] com (marte[dot]hortemo[at]fortum[dot]com).

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen.