Fortum anerkjent for klimalederskap av Carbon Disclosure Project (CDP)

Fortum har blitt tildelt karakteren A- for sitt arbeid med å bekjempe klimaendringer i den nylig utgitte 2023-rapporten fra Carbon Disclosure Project (CDP). 

Karakteren anerkjenner Fortums engasjement for risikorapportering, engasjement i energiverdikjeden. Siden 2005 har Fortum vært en aktiv deltaker i CDP-vurderingen, og den nyeste rapporten er basert på selskapets prestasjoner i 2022.

For å oppnå en A/A- score fra CDP, må organisasjoner vise miljølederskap ved å rapportere handlinger mot klimaendringer. Dette innebærer å demonstrere beste praksis innen strategi og handling, som anerkjennes av rammeverk som TCFD og Accountability Framework.

 Å motta anerkjennelse for vårt klimalederskap i denne rangeringen er noe vi er svært stolte av. Bærekraft ligger i kjernen av vår strategi, og det vi gjør. Vi leverer pålitelig ren energi til våre kunder og det nordiske energisystemet, samtidig som vi støtter kundenes behov for avkarbonisering," sa Tomas Qvickström, visepresident for Corporate Sustainability.

 "Publiseringen av våre nye ambisiøse miljømål i mars 2023, sammen med den forbedrede scoren, demonstrerer vårt engasjement for langsiktige tiltak mot netto null."

Fortums forpliktelse til utslippsreduksjon og netto null

Fortum er anerkjent som en av Europas reneste kraftprodusenter, med 98% av sin kraftproduksjon uten CO2-utslipp. Selskapet er forpliktet til å sette kortsiktige og langsiktige selskapsomfattende mål for utslippsreduksjon i tråd med klimavitenskapen ved hjelp av Science Based Targets initiative (SBTi), og planlegger å avslutte kullproduksjonen innen 2027. Fortum fortsetter å arbeide mot disse målene gjennom avkarboniseringsprosjekter som Espoo Clean Heat.

CDPs rolle i å fremme bærekraftig utvikling og global klimavurdering

CDP er en ideell veldedig organisasjon som fremmer bærekraftig utvikling. Den vurderer selskapers klimaytelse globalt på en skala fra A til D. Gjennom sitt globale rapporteringssystem gir organisasjonen selskaper og byer muligheten til å måle, overvåke og kontrollere sine miljømessige påvirkninger. I 2023 rapporterte omtrent 23 200 selskaper om sine miljømessige påvirkninger gjennom CDPs Climate Change Disclosure-system.