NorgesEnergi og Fortum forener krefter

Gjennom å samle kompetanse, tjenester og innovasjonskraft i ett Fortum-merke står vi bedre rustet til å kunne møte kundenes behov og forventninger også i årene som kommer.

Selskapene har tilhørt samme konsern siden 2017, og slås nå sammen for å skape et best mulig tilbud til våre kunder. NorgesEnergi vil bli integrert under Fortum-merkevaren med virkning for kundene fra 14. mai. Fusjonsbeslutningen er nå kunngjort i Brønnøysundregistrene, og kundene vil motta utfyllende informasjon tidlig neste uke. 

NorgesEnergi har en lang og stolt historie som utfordrer og innovatør i det norske strømmarkedet gjennom nesten 25 år. Fortum er i dag en av de ledende leverandørene på privat- og bedriftsmarkedet i Norge i tillegg til å være Nordens mest valgte leverandør av strøm og strømrelaterte tjenester. Fortum har tjent norske kunder siden tidlig 2000-tallet, og skal nå også bære videre arven og det beste fra NorgesEnergi, Hafslund Strøm, Hallingkraft og Fredrikstad Energisalg

Daglig leder i NorgesEnergi Hans-Erik Ramsdal vil overta samme rolle i Fortum, hvor han gleder seg til å ta fatt på oppgaven med over 300 ansatte på laget fordelt på kontorene i Kristiansand og Oslo.   

– Dette handler om å sikre et best mulig tilbud til alle våre kunder både nå og i årene som kommer. NorgesEnergi-kundene skal også oppleve en knirkefri overgang til Fortum, de vil beholde sine avtaler uten prisendring og vil oppleve å få enda mer innhold i kundeforholdet sitt. Fremover gleder vi oss til å ta ut styrkene fra begge selskapene, sier Ramsdal.

Nødvendig endring for å møte fremtidens strømmarked
Fusjonen er i tråd med Fortums nye strategi om forandring og utvikling for å være tilpasset fremtidens strøm- og energimarked, og følger etter en omfattende omorganisering av hele Fortum-konsernet med fokus på mindre kompleksitet, økt effektivitet og mer internasjonalt samarbeid.

Med et stadig mer uforutsigbart og utfordrende strømmarked må alle aktører gjøre vurderinger av hvordan de best kan møte dette. I en tid hvor mange aktører kutter i tilbudet og tar betalt for kundetjenester, ønsker vi heller å videreutvikle oss og effektivisere våre prosesser slik at vi kan videreføre å verdsatte kundegoder, forteller Ramsdal. 

Dette inkluderer blant annet kunderådgivning over telefon, gjennomfakturering, app inkludert i avtalen  og fleksibilitet knyttet til betalingsutsettelser og fakturaoppdeling. Og med forente krefter kan Fortum også fortsette å tilby og utvikle konkurransedyktige produkter, tjenester og digitale verktøy som skal hjelpe kundene med å bruke strøm på en smartere, mer effektiv og mer bærekraftig måte. 

– Strømselskapene med vår direkte kundekontakt har en viktig rolle å spille i det grønne skiftet. Vi skal hjelpe kundene med å redusere strømutgiftene, og med det også sørge for optimal utnyttelse av strømnettets kapasitet og frigjøring av kilowattimer som behøves for avkarboniseringen av Norge, sier Ramsdal.

 

For intervjuønsker med Hans-Erik Ramsdal, vennligst kontakt:
Kristian Myrseth, kommunikasjonssjef Fortum Strøm. +47 48285272, kristian [punktum] myrseth [krøllalfa] fortum [punktum] com (kristian[dot]myrseth[at]fortum[dot]com)