Personvernerklæring for kunder

Sist oppdatert: 30.01.2024

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Fortum (Fortum-konsernet og dets datterselskaper, sammen omtalt som «Fortum») behandler dine personopplysninger. Erklæringen gjelder når du bruker våre produkter og tjenester eller på andre måter samhandler med oss. Erklæringen gjelder også dersom du er bedriftskunde eller potensiell kunde (såkalt lead).  

For enkelte av våre produkter og tjenester gjelder særskilte personvernerklæringer i tillegg til denne personvernerklæringen. Du finner disse særskilte personvernerklæringene i vilkårene for de spesifikke produktene eller tjenestene, eller når du tar produktene eller tjenestene i bruk. 

Personvernerklæring for kunder

1. Hvilke opplysninger behandler Fortum?
Chevron down

Fortum samler inn og behandler forskjellige typer personopplysninger; det som er aktuelt, avhengig av hvilket forhold du har til oss, for eksempel: 

 • Personlig informasjon – blant annet kontaktopplysninger (som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), demografiske data (som kjønn, alder, språk, nasjonalitet, yrkesopplysninger og tilleggsopplysninger som interesser eller målgruppe og personnummer når det er nødvendig for å bekrefte din identitet. 
 • Avtale- og transaksjonsdata – som informasjon om dine avtaler, bestillinger, kjøp, betalingsstatus og fakturaer, innspilte og transkriberte telefonsamtaler, abonnementer og reservasjoner, og andre interaksjoner du har med oss, for eksempel serviceforespørsler og korrespondanse med vår kundeservice. 
 • Betalings- og kredittopplysninger – som betalingskortopplysninger og kontoopplysninger som er nødvendige for å bekrefte kjøp, tilbakebetale penger eller vurdere kredittverdighet. 
 • Elektroniske opplysninger og identifikatorer (ID-er) – opplysninger som er samlet inn med informasjonskapsler (cookies) eller lignende teknologi om din bruk av våre tjenester, for eksempel din surfing på våre nettsider og din tilhørighet til en kundegruppe, din IP-adresse, informasjonskapsels-ID, mobilenhets-ID, opplysninger om nettleseren og enheten din og sted. 
 • Sikkerhetsopplysninger og IT-tjenesteadministrasjons-opplysninger som brukes for å sikre bruken av våre tjenester og lokaler, for eksempel ditt passord og påloggingsinformasjon, sikkerhetslogger, opptak fra overvåkningskamera, og opplysninger fra bakgrunnsklarering i forbindelse med kontroller for å sikre kjennskap til bedriftskunder (såkalt «Kjenn-din-kunde»-prinsippet (KYC)). 
 • Tekniske data og forbruksdata – for eksempel data knyttet til bruken av en enhet, et kjøretøy eller en applikasjon, inkludert måling av forbruk og produksjon av strøm og andre målinger, og data fra ladestasjoner og smartenheter, blant annet data fra sensorer (for eksempel temperatur). 
2. Hvordan samler Fortum inn opplysninger om deg?
Chevron down

Personopplysningene vi behandler om deg, kommer fra forskjellige kilder: 

 • Deg og din bedrift (hvis du er bedriftskunde eller potensiell bedriftskunde); når du bestiller eller bruker våre tjenester, når du fyller ut et interesseskjema, deltar i en undersøkelse eller konkurranse, oppretter en konto, bruker nettstedet vårt eller på andre måter samhandler med oss. 
 • Tredjeparter, for eksempel Elhub, offentlige adresseregistre, kredittopplysningsbyråer, inkassobyråer, installasjonspartnere, markedsføringspartnere, strømselskaper, forsikringsselskaper og andre leverandører av opplysninger. 
 • Selskaper i Fortum-konsernet,  som deler informasjon til de formålene som er nevnt i denne personvernerklæringen. 
3. Hva er formålet og det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger?
Chevron down

Vi bruker dine personopplysninger til forhåndsdefinerte formål på grunnlag av avtale, samtykke, juridisk forpliktelse og berettiget interesse. Opplysninger fra nettbaserte og ikke-nettbaserte kilder kan bli kombinert for disse formålene, så lenge du ikke har reservert deg mot dette der det er aktuelt. Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål: 

 • 3.1 Tjenestelevering og kundeservice   

Vi samler inn og bruker personopplysninger om deg til å behandle bestillinger, levere produkter og tjenester, utøve kundeservice og behandle innbetalinger, avtaler og transaksjoner. 

Opplysningene som er nødvendige for å kunne levere tjenester, varierer ut fra hvilket produkt eller hvilken tjeneste det er snakk om, og hvorvidt du er forbruker eller bedriftskunde. For eksempel kan nettbaserte tjenester kreve at brukeren bekrefter sin identitet, mens strømavtaler krever at vi lagrer målt forbruk. Vår kundeservice håndterer forespørslene og meldingene dine for å hjelpe deg eller din bedrift. Kundeservice kan også tilby deg den optimale kontraktstypen eller tjenesten for deg basert på den informasjonen vi har om deg. Vi kan kommunisere med deg om kontraktsrelaterte saker via telefon, e-post, SMS, chat, automatiske samtaler og andre digitale kanaler, inklusive sosiale medier. I e-poster bruker vi sporingspiksler som du kan velge å aktivere når du mottar en e-post. Sporingspiksler gir oss informasjon om hvorvidt e-posten har kommet frem til deg, og om du har klikket på lenker i den. 

Avtalen er vanligvis grunnlaget for å behandle dine opplysninger i forbindelse med levering av tjenester og kundeservice, og i forretningsforhold er det berettiget interesse. Dersom det er påkrevd ved lov, kan vi be om ditt samtykke til å levere enkelte tjenester, for eksempel tjenester som er avhengige av lokasjonsdata. 

 • 3.2 Salgs- og markedsføringskommunikasjon og kommunikasjon til interessenter 

Vi kan kontakte deg med markedsføring selv om du ikke er kunde hos oss. Vi vil be om samtykke til å kontakte deg når det er påkrevd etter loven, ellers tar vi kontakt med deg ut fra berettiget interesse. Vi kan sende automatisert elektronisk markedsføringskommunikasjon uten samtykke som gjelder ditt kundeforhold eller din yrkesrolle, og bruke tradisjonelle markedsføringskanaler (for eksempel post, telefon, dørsalg) dersom dette er tillatt etter lokal lovgivning. Vi bruker sporingspiksler for e-post som du kan velge å aktivere når du mottar en e-post. Sporingspiksler gir oss informasjon om hvorvidt e-posten har kommet frem til deg, og om du har klikket på lenker i den. 

Vi arrangerer også lotterier og konkurranser. 

I tillegg til vår egen markedsføring og vårt eget salg bruker vi salgs- og markedsføringspartnere som kan kontakte deg om våre produkter og tjenester på grunnlag av egne kundelister, eller selge våre produkter og tjenester i sine egne lokaler. 

Nedenfor kan du lese mer om de forskjellige typene markedsføring. Du kan lese om hvordan du styrer markedsføringspreferansene dine, under punkt 10.

 • 3.2.1 Kundemarkedsføring 

Kundemarkedsføring er automatisert elektronisk markedsføring som sendes uten samtykke til eksisterende kunder og bedriftskunder i de landene der denne praksisen er tillatt. 

Til våre forbrukerkunder som har bestilt våre produkter og tjenester, sender vi regelmessig tilbud og informasjon om produkter og tjenester som er relevant for kundeforholdet. Vi sender denne kommunikasjonen til den kontaktadressen (telefon eller e-post) du har oppgitt i forbindelse med kundeforholdet. 

Til våre bedriftskunder (ansatte hos våre eksisterende og potensielle bedriftskunder, og forretningspartnere og andre interessenter) sender vi tilbud og informasjon om produkter, tjenester, markedsføringsarrangementer og tjenester som er relevante for deres yrkesrolle. Vi sender denne kommunikasjonen til bedriftens kontaktadresse, som vi har fått fra kundens representanter, deres organisasjon eller en offentlig kilde. 

 • 3.2.2 Samtykkebasert markedsføring 

Vi sender automatisert elektronisk markedsføring og nyhetsbrev til deg dersom du har valgt å abonnere på det. Denne markedsføringen kan inneholde informasjon om produkter og tjenester fra ulike selskaper i Fortum-konsernet, eller om produkter og tjenester fra partnere. Vi kan også innhente ditt samtykke til markedsføring på vegne av våre partnere. 

 • 3.2.3 Tradisjonelle markedsføringskanaler 

Vi kan bruke tradisjonelle markedsføringskanaler (post, telefon, dørsalg) for å kontakte deg om våre produkter eller tjenester og produkter og tjenester fra våre partnere, med mindre du har reservert deg mot dette. 

 • 3.2.4 Markedsføring på nettet   

Vi annonserer våre produkter og tjenester på nettet til brukere som besøker nettstedet vårt eller våre partneres nettsteder, ved å plassere gjentagende målrettede informasjonskapsler (retargeting cookies) eller piksler på nettstedene som gjør det mulig for oss (eller en tredjepart som opptrer på våre vegne) å vise Fortums annonser til den samme brukeren på andre nettsider. For å kunne nå frem til deg i sosiale medier kan vi bruke ditt telefonnummer eller din e-postadresse, med mindre du har reservert deg mot dette. Til markedsføring i mobilapplikasjoner kan vi bruke opplysninger vi har samlet inn om din bruk av applikasjonen, og opplysninger om ditt kundeforhold. Vi kjøper også annonsetjenester fra eksterne selskaper som retter sin virksomhet med annonser for Fortums produkter og tjenester mot målgrupper som er relevante for Fortum. I slike tilfeller behandler ikke Fortum personopplysningene. Les mer om annonseringspraksiser i våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og nettbaserte opplysninger. 

 • 3.2.5 Hvilke data som brukes til å optimalisere salg og markedsføring («profilering») 

Til markedsføring og annonsering bruker og kombinerer vi data som er samlet inn under kundeforholdet og fra kundeundersøkelser, data om nettatferd og avledede data som for eksempel forutsier brukernes interesser. På grunnlag av disse dataene kan vi gjøre markedsføringen mer relevant og virkningsfull samt sende deg bedre tilpassede tilbud. Et eksempel på avledede data er en målgruppe som forteller oss at brukeren sannsynligvis bor i en forstad eller et rekkehus. Du kan også motta målrettede tilbud, for eksempel fordi du nettopp har flyttet. 

 • 3.2.6 Relasjoner til interessenter 

Vi håndterer relasjoner til interessenter ved å kommunisere om relevante emner og markedsføre arrangementer vi gjennomfører. Kommunikasjon sendes direkte per e-post til de kontaktadressene vi har registrert fra interessentene eller deres organisasjon. 

 • 3.3 Utvikling av produkter og tjenester  

Vi behandler personopplysninger for å kunne forbedre og utvikle tjenestene til kundene våre, for å kunne støtte beslutningsprosesser i virksomheten, og for å kunne vurdere våre kunders tilbakemeldinger og behov. Grunnlaget for å behandle opplysninger i forbindelse med utvikling av produkter og tjenester er berettiget interesse eller samtykke. Dette gjøres for eksempel ved å samle tilbakemeldinger direkte fra brukere ved hjelp av undersøkelser, testpaneler, intervjuer, spørreskjemaer og andre former for markedsundersøkelser; ved å bruke opplysningene generert fra bruken av tjenestene våre i analyse; ved å bruke innspilte eller transkriberte telefonsamtaler for opplæring og til forbedring av tjenestekvalitet; og ved å teste systemfunksjonalitet med stikkprøver som kun oppbevares midlertidig, som samles inn under normal tjenestebruk. 

Databehandling for utvikling av våre produkter og tjenester skjer normalt med avidentifiserte data i den grad det er mulig. Når vi samler inn kundens reelle kontaktopplysninger i forbindelse med undersøkelser, eller om vi intervjuer kunden personlig, vil vi informere særskilt om bruken av kontaktopplysningene våre. 

Ved dataanalyser samler vi store mengder data om bruken av tjenestene for å kunne lage statistiske modeller, rapporter, prognoser og trendanalyser til støtte for beslutninger i virksomheten, lage analyser om tjeneste- eller funksjonsytelse og beregne målgrupper som brukes til å forbedre salg og markedsføring, som beskrevet i under punkt 3.2.5.

 • 3.4 Juridiske forpliktelser 

Vi behandler personopplysninger for å kunne overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel regnskaps- og skattelovgivning, anti-hvitvaskingsregler, og regler om varsling. 

 • 3.5 Forsvare rettskrav og garantere sikkerheten til våre tjenester og kunder 

Vi behandler personopplysninger for å påse at sikkerheten og tryggheten til vår informasjon, våre lokaler, produkter, tjenester, kunder og ansatte er ivaretatt. Vi har standard rutiner etter «kjenn din kunde»-prinsippet (KYC) for å gjennomføre risikovurderinger av bedriftskunder. Grunnlaget for å behandle opplysninger til forsvar av rettskrav, innkreving av gjeld, kredittvurdering, informasjonssikkerhet og bekjempelse av bedrageri og misbruk er normalt berettiget interesse. Personopplysninger behandles for å ivareta sikkerheten til våre produkter og tjenester. Dette skjer for eksempel gjennom tilgangslogger, sikkerhetskopier, autentisering av brukere og forhindring av angrep.

4. Automatisert beslutningsprosess
Chevron down

Vi vil informere deg på forhånd dersom vi bruker automatiserte beslutningsprosesser med juridisk eller lignende betydelig virkning for deg. Vi ber om ditt samtykke dersom slike automatiserte beslutningsprosesser ikke er hjemlet i lov, men er nødvendig for å kunne levere i henhold til avtalen, eller for å kunne inngå en avtale med oss. 

Du kan alltid gi uttrykk for din mening eller bestride en beslutning som utelukkende er basert på automatisert behandling, og i stedet be om en manuell beslutningsprosess ved å kontakte vår kundeservice.

5. Hvor lenge lagrer Fortum personopplysningene?
Chevron down

Fortum sletter eller anonymiserer personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige til det formålet de ble innhentet for. For informasjon om hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger, se vedlagte tabell om lagringstider eller ta kontakt med oss ved å kontakte vår kundeservice for å be om mer konkret informasjon.

6. Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Chevron down

Dine persondata kan være tilgjengelige for våre databehandlere eller andre tredjeparter som er beskrevet nedenfor, i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lovgivning. 

Databehandlere – Vi bruker underleverandører som databehandlere til levering av tjenester. Slike underleverandører kan ha tilgang til dine personopplysninger og behandler dem på våre vegne. Gjennom hensiktsmessige databehandleravtaler sikrer vi at behandlingen av personopplysninger gjennom våre databehandlere skjer i overensstemmelse med denne personvernerklæringen. Typiske tjenesteleverandører som behandler personopplysninger er blant annet salgspartnere, leverandører av kundesenter-, betalings- og faktureringstjenester og IT-programvare- og tjenesteleverandører. 

Der det er aktuelt, kan vi dele dine personopplysninger med andre behandlingsansvarlige basert på berettiget interesse, vår avtale med deg, eller våre rettslige forpliktelser, inkludert: 

Selskaper i Fortum-konsernet – Selskapene i konsernet vårt kan bruke dine personopplysninger til de formålene som er angitt i denne erklæringen. 

Forretningspartnere, underleverandører og andre autoriserte tredjeparter – Vi kan dele personopplysninger med våre forretningspartnere når det er nødvendig, for eksempel av kontraktsmessige årsaker, eller i et begrenset omfang basert på berettiget interesse, for eksempel ved utvikling av tjenester ved bruk av avidentifiserte data.  

Våre forretningspartnere omfatter blant annet nettselskaper, inkassobyråer, forsikringsselskaper, leverandører av posttjenester, elektronikkforhandlere, operatører av ladestasjoner, bilprodusenter, annonsepartnere som forklart i Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og nettbaserte opplysninger, og andre tjenesteleverandører. 

Eksempler på hvordan vi deler opplysninger med forretningspartnere: 

 • Når du har kjøpt våre produkter og tjenester gjennom en forretningspartner, må vi ofte utveksle opplysninger om deg som en del av håndteringen av dette forholdet og ditt kjøp – for eksempel for å kunne identifisere din bestilling, og for at vi skal kunne betale dem. 
 • Når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra en av våre forretningspartnere gjennom oss, inngår du avtale med den forretningspartneren som selger produktet eller tjenesten. Fortum kan gi dine personopplysninger til en slik forretningspartner for å levere deg produktet eller tjenesten.  
 • Når vi leverer et produkt eller en tjeneste du har bestilt, kan vi dele dine kontaktopplysninger med leverandør for posttjenester, bud eller installasjonspartner for å kunne levere deg produktet eller tjenesten. 
 • For begrenset samarbeid om markedsførings- og salgsaktiviteter. 

Noen av våre produkter og tjenester tillater at du deler dine personopplysninger med andre. 

Fusjoner og overtakelser - Dersom vi beslutter å selge, fusjonere eller på andre måter omorganisere virksomheten, kan det innebære at vi gir dine personopplysninger videre til mulige eller faktiske kjøpere og deres rådgivere. 

Myndigheter, rettsforfølgning og rett - Vi vil gi dine opplysninger til kompetente myndigheter, for eksempel politiet, i den utstrekning det er påkrevd etter loven. Vi kan også dele dine personopplysninger i forbindelse med forfølging av rettskrav, rettsavgjørelse, rettergang, eller saksbehandling ved en myndighet, eller som på andre måter er påkrevd eller tillatt etter loven. 

7. Overfører Fortum personopplysninger til tredjeland?
Chevron down

Fortum er et globalt selskap med tilknyttede selskaper, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Dette betyr at dine opplysninger kan bli overført til andre land enn der du befinner deg, også utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Når personopplysninger overføres til land utenfor EØS, vil Fortum ta hensiktsmessige forholdsregler, for eksempel EU-kommisjonens adekvansbeslutninger og det dermed anerkjente rammeverk for dataoverføring, EU-US Data Privacy Framework, eller standard personvernbestemmelsene vedtatt av Europakommisjonen. Du kan få mer informasjon om overføringene ved å kontakte vår kundeservice. 

8. Hvordan beskytter Fortum personopplysningene?
Chevron down

Fortum tar i bruk passende organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak for å beskytte dine opplysninger mot tap eller misbruk. Vi har en styringsmodell for informasjonssikkerhet som beskriver roller og ansvar på konsernnivå, og våre instrukser gir detaljert informasjon om hvordan personopplysninger må håndteres innenfor konsernet. Ved å gjennomføre opplæring skaper vi bevissthet om spørsmål rundt personvern og sikkerhet hos Fortums ansatte. Når vi inngår avtale med tredjepartsleverandører om å levere tjenester som innebærer at disse kan få tilgang til dine personopplysninger, krever vi av dem i avtalevilkårene at de innfører sammenlignbare sikkerhetskontroller. 

9. Informasjonskapsler (cookies)
Chevron down

Når du bruker våre tjenester eller besøker våre nettsteder, kan Fortum samle inn opplysninger fra enhetene dine ved hjelp av informasjonskapsler og andre lignende teknologier. Nettstedet vårt og applikasjonene våre kan også benytte informasjonskapsler og andre lignende teknologier som leveres av tredjeparter. Du kan få mer informasjon om hvordan du administrerer bruk av informasjonskapsler og elektroniske data ved å lese våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og nettbaserte opplysninger. 

10. Dine rettigheter og hvordan du utøver dem
Chevron down

Nedenfor kan du se hvilke rettigheter du har angående dine personopplysninger som Fortum behandler. Dersom du har spørsmål om dine rettigheter eller ønsker å utøve dem, kan du kontakte vår kundeservice. Noen rettigheter er kanskje ikke aktuelle, for eksempel dersom opplysningene ikke kan knyttes til deg. 

 • Rett til innsyn i dine personopplysninger – Du har rett til å bli informert om behandlingen vi gjennomfører, og å be om en kopi av dine personopplysninger. 
 • Rett til retting av dine personopplysninger – Du kan be om at opplysningene om deg korrigeres dersom de ikke er riktige, eller dersom de må oppdateres. 
 • Rett til dataportabilitet – Du har rett til å få og gjenbruke opplysningene du har gitt til oss. Vi kan levere et utvalg av opplysningene i et maskinlesbart format, der grunnlaget for behandlingen enten er avtale eller samtykke. 
 • Rett til sletting – Vi sletter dine opplysninger på din anmodning dersom det ikke lenger er behov for dem av lovpålagte grunner. 
 • Rett til å trekke ditt samtykke tilbake – Dersom du har gitt samtykke til en behandling av personopplysningene dine, har du alltid rett til å trekke samtykket ditt tilbake. 
 • Rett til å protestere – Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av Fortums berettigede interesser, for eksempel å utvikle våre produkter og tjenester og andre formål som er forklart i punkt 3 og 6 ovenfor. Fortum kan avvise forespørselen dersom det er en tvingende grunn til å fortsette behandlingen. 
 • Rett til å begrense behandlingen – I enkelte tilfeller har du rett til å be om at behandlingen begrenses. 
 • Reservere deg mot elektronisk markedskommunikasjon og kundeundersøkelser – Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon fra Fortum, kan du når som helst reservere deg mot det. Den enkleste måten å gjøre det på er å klikke på lenken til dette nederst i markedsføringskommunikasjonen. 
 • Reservere deg mot markedsføring via telefon og post – Dersom du ikke lenger ønsker å motta markedsføringssamtaler eller reklame i posten fra Fortum, kan du kontakte vår kundeservice eller informere kundebehandleren under markedsføringssamtalen. I tillegg kan du administrere valgene dine via Reservasjonsregisteret. 
 • Administrere informasjonskapsler– Dersom du ønsker å administrere informasjonskapsler på nettstedene våre, kan du endre innstillingene som er beskrevet i våre Retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og nettbaserte opplysninger. 

Vær oppmerksom på at du fortsatt vil kunne motta markedsføringskommunikasjon i en kort periode etter du har reservert deg, mens vi oppdaterer våre systemer. Vi bruker noen ganger markedsføringspartnere som kan vise frem våre produkter og tjenester for deg, men som ikke har mottatt personopplysninger om deg fra oss. Dersom du vil reservere deg mot slik markedsføring eller utøve andre rettigheter, må du kontakte den enkelte markedsføringspartneren direkte. 

I noen konkrete situasjoner er disse rettighetene begrenset. Dersom vi ikke retter oss etter dine forespørsler, informerer vi deg om grunnene til det. Dersom du ikke er fornøyd med svaret du får fra oss, eller med hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte vår kundeservice. Dersom du fortsatt ikke er fornøyd med behandlingen, kan du kontakte Datatilsynet.

11. Endringer i denne personvernerklæringen
Chevron down

Fortum forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. Eventuelle endringer i personvernerklæringen vil bli varslet på vårt nettsted eller ved direkte kommunikasjon til deg. 

12. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger
Chevron down

Fortum har utnevnt et personvernombud som du kan kontakte ved å bruke kontaktopplysningene du finner i dette avsnittet.  

Behandlingsansvarlig for dine opplysninger er normalt det Fortum-selskapet du har inngått avtale med, eller hatt annen interaksjon med. Listen over Fortum-selskapene finnes her.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst se punkt 10.  

Ytterligere spørsmål og kommentarer angående ditt personvern kan rettes til vårt personvernteam ved hjelp av kontaktskjemaet eller ved å skrive til følgende adresse: 

Fortum Oyj, Privacy, Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland 

Du kan også kontakte Fortums personvernombud på denne adressen.