Spørsmål og svar om plastgjenvinning

Plastgjenvinning er viktig dersom vi skal redusere utslipp og få en renere verden. Vi har derfor samlet de vanligste spørsmålene om plastsortering og gjenvinning.

Hvorfor skal jeg sortere plast?

Sortering av plast i husholdninger er ikke unødvendig arbeid. Emballasjen fra plast som samles inn fra forbrukere blir resirkulert på Fortums plastgjenvinningsanlegg i Finland. Dette gjelder også plasten fra norske hjem. I resirkuleringsprosessen sorteres plastemballasjeavfallet og vaskes, strimles og granuleres til plastgranulat, som er en ansvarlig og miljøvennlig råvare for plastindustrien.

Spørsmål og svar til deg som forbruker

Hva slags type plast er egnet for gjenvinning?
Det meste av plast kan resirkuleres. Imidlertid er emballasjeprodusentene forpliktet til å ta seg av innsamling og gjenvinning av emballasje og påløpte kostnader i henhold til lovpålagt produsentansvar. Andre plastprodukter, som unødvendige leker, bøtter eller ødelagt husholdningsplasttilbehør, dekkes av kommunens avfallshåndtering og kan for eksempel føres til sorteringsstasjon.

Kan svart plast resirkuleres?
For resirkulering og gjenbruk er ikke svart plast det beste alternativet, ettersom sorteringsmaskinen ikke alltid automatisk anerkjenner plastkvaliteten. Svart plast flekker også resirkulert plast, noe som kan begrense bruken av den resirkulerte plasten.

Hvorfor er plast ikke egnet for blandet avfall?
Grunnen til at plast bør resirkuleres er fordi den beholder verdien i lang tid. Derfor er det bedre å ta plasten til plastinnsamling i stedet for å legge den i blandet avfall. Å resirkulere plast sparer naturressurser, for eksempel fortsetter karbonet bundet i plastemballasje å sirkulere. Bare ikke-resirkulerbar plast, som for eksempel fettete emballasje, skal plasseres i blandet avfall.

Hvorfor resirkuleres kun emballasjeplast?
I følge avfallsloven er produsenter av emballasje eller deres importører forpliktet til å sørge for håndtering av emballasjeavfall etter at emballasjen er tatt ut av drift. En produsent er i dette tilfelle ethvert selskap som bruker emballasjematerialer for å beskytte sine produkter for salg, for eksempel innen transport og distribusjon, og har en omsetning på mer enn en million euro. Flertallet av disse selskapene har oppfylt sitt ansvar ved å bli med i materialspesifikke produsentorganisasjoner.

Hva kan lages av resirkulert plast?
Resirkulert plast kan brukes til å lage praktisk talt hvilket som helst plastprodukt, som oppvaskbørster, gryter, rør og plastposer. Av lovgivningsmessige grunner må imidlertid ikke resirkulert plast laget av forbrukeremballasje brukes til mat og medisinemballasje eller leker.

Hvordan sortere plast hjemme?
Emballasjeplast sorteres i en egen søppelkasse (blå pose). Pass på at plasten er ren og at andre materialer (som for eksempel papir) ikke henger fast. Plast sorteres automatisk etter identifikasjon fra overflaten av pakken, og det er derfor ikke lurt å legge forskjellige plastemballasjer oppå hverandre, siden sortereren bare identifiserer materialet i henhold til toppkvaliteten.

Bør plastemballasje vaskes før sortering?
Matemballasje kan tørkes lett eller skylles om nødvendig. Veldig skitten eller fettete emballasje skal kastes som blandet avfall. Det viktigste er at skittent plastavfall ikke begynner å lukte eller tiltrekke gnagere til søppelkassen.

Hvordan gjenkjenne at emballasjen er av plast?
Plastemballasje identifiseres lettest ved mulig emballasjemarkering. Inne i trekanten som symboliserer gjenvinning er plastkvalitetsnummer 1,2,4,5,6,7, og disse pakkene kan sorteres for gjenvinning. Hvis etiketten mangler, og du ikke er sikker på om emballasjen er av plast, kan du sortere den i blandet avfall. All emballasje som ser ut til å være plast kan sorteres for gjenvinning av plast, selv om emballasjemerket mangler.

Hvordan sorteres bokser, etiketter og lignende?
Lett avtakbare etiketter og lignende (av plast) fjernes fra pakken, men sorteres fortsatt i samme søppelpose.

 

Spørsmål og svar om plastgjenvinning generelt

Hvorfor resirkuleres plast?
Plast har fått et dårlig rykte, men er egentlig bare dårlig hvis det havner i naturen. Når det gjelder resirkulerbarhet, er plast et utmerket materiale, siden verdien bevares lenge. Plast er nødvendig fordi det for eksempel forhindrer mat og medisiner i å bli ødelagte. Plast konserverer også mat lenger og reduserer dermed matsvinn. Som materiale er plast slitesterkt, lett og beskytter godt, og det er derfor bruken av det har blitt mer vanlig de siste tiårene. I beste fall kan plast resirkuleres omtrent ti ganger. Produkter laget av resirkulert plast sparer også naturressurser. 

Hvordan type plast resirkulerer Fortum?
Emballasjeplasten som samles inn fra forbrukerne, er vanligvis av PP-, HDPE-, LDPE- eller PET-kvalitet. Det er ofte en indikasjon på emballasjen om plastens kvalitet. Fortum produserer Fortum Circo® resirkulert plastgranulat av PP, HDPE og LDPE plastkvaliteter.

Er det fornuftig å transportere plast for gjenvinning?
Ja, det er det. Karbonavtrykket ved transport reduseres av det faktum at plast er et lett materiale og store mengder kan transporteres samlet.

Hva betyr biobasert eller biologisk nedbrytbar plast og hva er det mest miljøvennlige alternativet?
Med biobasert plast menes plast laget av fornybare råvarer av biologisk opprinnelse. Resirkulerbarhet påvirkes ikke av biologisk opprinnelse så lenge plastkvaliteten er homogen. Biologisk nedbrytbar plast er derimot klassifisert som nedbrytbart under kompostforhold, dvs. at biologisk nedbrytbar plast ikke kan resirkuleres. Biobasert plast er således et mer foretrukket alternativ for resirkulering enn biologisk nedbrytbar plastemballasje.

Hva skjer med plast som ikke er egnet for resirkulering, men som havner på Fortums plastgjenvinningsanlegg?
Ikke-resirkulerbar plast brukes til energiproduksjon, dvs. den brukes til produksjon av fjernvarme og strøm.

Hvordan resirkuleres plastemballasje?
Den innsamlede plasten blir brakt til Fortums gjenvinningsanlegg i Finland, hvor plasten atskilles gjennom optisk sortering basert på infrarød teknologi. Deretter vaskes, strimles og granuleres plastemballasjen.

Hvordan sirkulerer industriell og kommersiell plast?
Industriell og kommersiell plast sirkulerer allerede ganske bra, ettersom avfall som genereres i forretningsaktiviteter innsamlet separat over lengre tid. Bedrifter, butikker, private tjenester og industri- og produksjonsanlegg er ansvarlige for sin egen avfallshåndtering og anskaffer tjenester fra leverandører etter eget valg. Det er selskapets og samfunnets ansvar å identifisere, sortere, lagre og levere ordinært og farlig avfall som genereres av driften til et passende mottakende og lisensiert sted. Fortum mottar og resirkulerer også bedriftsplast.

Hvordan identifiseres plastkarakterer i sorteringsprosessen?
Plasten blir sortert ved hjelp av infrarød teknologi, som identifiserer forskjellige plastkvaliteter og skiller dem fra hverandre ved hjelp av en infrarød stråle reflektert på overflaten av pakken. Etter identifikasjon foregår sortering med trykkluft. Hvis forskjellige plastemballasjer er pakket sammen, kan ikke maskinen skille mellom dem, men identifiserer kun det ytre materialet. Fra et sorteringssynspunkt er en pakke som kun inneholder en plastkarakter best.