Videre fra avkarbonisering av kraftsektoren: Elektrifisering av industri og bygging av Europas hydrogensatsing

01 februar 2024, 10:45 CET

Industriell konkurranseevne, forsyningssikkerhet og energiuavhengighet forventes å være blant de viktigste prioriteringene i det neste EU-mandatet (2024–2029). Vi er glad for å dele innsikt fra vårt nyeste notat, som skisserer våre forslag til viktige tiltak for den neste EU-kommisjonen. 

I forkant av Europaparlamentsvalget i begynnelsen av juni og nominasjonen av den neste EU-kommisjonen, ønsker vi i Fortum å bidra til diskusjonen ved å publisere våre refleksjoner og forslag for å støtte dialogen med politiske - og andre eksterne - stakeholdere. 

Les hele notatet her

Vårt EU-notat foreslår flere viktige tiltak som den neste EU-kommisjonen bør ta for å fremme utviklingen av rene og grønne næringer og for å redusere avhengigheten av fossile brenselforsyninger.

Notatets fokus er på tre kritiske områder: avkarbonisering, konkurranseevne og forsyningssikkerhet – hvert av dem avgjørende for å sikre en bærekraftig og velstående fremtid for Europa. 

Dokumentet understreker det nødvendig behovet for at Europa fremmer rene og grønne næringer og reduserer sin avhengighet av fossile energikilder. 

Denne overgangen som ligger foran oss er ikke bare et spørsmål om miljømessig nødvendighet, det er også en unik mulighet til å drive innovasjon og bærekraftig vekst over hele Europa. 

Flytter fokuset på avkarbonisering fra kraftsektoren til industrien

Med en god fremgang i avkarboniseringen av kraftsektoren, er det neste steget for Europa å styrke direkte og indirekte elektrifisering av industrier og utvikling av en hydrogenøkonomi. For å få det til, vil all karbonfri energi være nødvendig. 

Fra et energisystemperspektiv er det av avgjørende betydning å sikre at den rette balansen mellom ulike kraftproduksjonsformer finnes. I kraftsystemet trenger vi både fast, fleksibel og variabel kapasitet, samt pålitelige og tilstrekkelige strømnett.

Styrke konkurranseevnen og forsyningssikkerheten gjennom alle rene energikilder

Europas økonomiske fremtid avhenger av evnen til å forbli konkurransedyktig i et globalt landskap i rask utvikling. Ved å investere i teknologier og infrastruktur for ren energi kan Europa lede an i den globale overgangen til ren energi. 

Les hele notatet her

Vårt notat argumenterer for politikk som støtter utviklingen av ny teknologi, letter markedsadgang for fornybare energikilder og sikrer like konkurransevilkår for alle rene energiteknologier. Diversifisering av energikilder og styrking av Europas egen energiproduksjonskapasitet er avgjørende også med tanke på forsyningssikkerhet.

I den sammenheng foreslår notatet vårt flere viktige tiltak for den neste EU-kommisjonen:

  • Akselerere industriell avkarbonisering: Dette innebærer å fremskynde prosessen for å redusere Europas avhengighet av fossile brensler og eksterne forsyningskjeder for kritiske ressurser som råvarer og energi, samt å gjøre avkarbonisering av industrier og industrielle prosesser til en topp prioritet.
  • Gjenopprette markedsprinsipper og regelverk: Å sikre at energimarkedet fungerer på en stabil og forutsigbar måte er avgjørende for å oppmuntre til investeringer og innovasjoner innen rene energiteknologier. 
  • Investere i elektrifisering og hydrogenøkonomi: Elektrifisering av ulike næringer og utvikling av en hydrogenøkonomi er avgjørende for en bærekraftig energifremtid. 
  • Sett og oppretthold ambisiøse klimamål: Europa må gå foran med et godt eksempel, sette og overholde ambisiøse klimamål for å drive global handling mot klimaendringer. Dette innebærer blant annet å opprettholde høye klimaambisjoner (90 % CO2-reduksjon innen 2040 og karbonbudsjett for 2030–2050) og skille ut mål for utslippsreduksjoner og karbonopptak.
  • Fremme alle rene energiteknologier: En mangfoldig blanding av fornybare energikilder og teknologier er avgjørende for et balansert og motstandsdyktig energisystem. Dette innebærer å utvikle en helhetlig strategi for vannkraft, fremme europeisk kjernekraft, fremme rent hydrogen og takle utfordringene innen vind- og solkraftproduksjon.

Avslutningsvis, den neste EU-kommisjonen har en sentral rolle å spille i utformingen av Europas energifremtid. Ved å fokusere på avkarbonisering, konkurranseevne og forsyningssikkerhet kan vi sikre en motstandsdyktig, utviklende og grønn fremtid for hele Europa. 

Mens vi vil fortsette å legge ut mer detaljerte synspunkter på de viktigste prioriteringene i løpet av de kommende månedene, inviterer vi samtidig energi- og policy-eksperter til å engasjere seg i ideene som presenteres i notatet vårt. Deres innsikt, diskusjoner og samarbeid er velkomne og nødvendige for å gjøre denne innsikten til konkrete handlinger, så la oss holde kontakten!

Skrevet av Merja Paavola, VP Corporate Public Affairs, Fortum. Kontakt: merja [punktum] paavola [krøllalfa] fortum [punktum] com (merja[dot]paavola[at]fortum[dot]com )

Kontakt i Norge: Didrik Ottesen, Public Affairs Manager Norge. Kontakt: didrik [punktum] ottesen [krøllalfa] fortum [punktum] com (didrik[dot]ottesen[at]fortum[dot]com) 

Fortum White Paper for the next European Commission