Zgłaszanie naruszeń

Wszelkie kwestie związane z naruszaniem Kodeksu etycznego Fortum należy zgłaszać dyrektorowi działu Audytu Wewnętrznego Fortum w sposób opisany poniżej.*

Wszystkie zgłoszenia związane z naruszaniem Kodeksu etycznego Fortum są analizowane zgodnie z ustalonymi procedurami. Wobec autorów zgłoszeń dotyczących łamania zasad etyki biznesowej nie są wyciągane żadne negatywne konsekwencje w zakresie prawa pracy. W trakcie badania powiązanego z danym zgłoszeniem zapewniamy pełną anonimowość i nie podejmujemy żadnych kroków dyscyplinarnych wobec osoby oskarżonej o niewłaściwe zachowanie lub naruszenie Kodeksu etycznego Fortum do momentu zakończenia procedury badania.  Osoby naruszające Kodeks etyczny Fortum będą podlegać odpowiednim sankcjom dyscyplinarnym.

Zgłoszenia mogą dotyczyć kwestii powiązanych z np. księgowością i dokumentacją finansową oraz praktykami finansowymi, oszustwem i nieprawidłowościami finansowymi, papierami wartościowymi, konfliktem interesów i nielegalnymi działaniami, w tym przyjmowaniem łapówek.

Aby zapewnić maksymalną dokładność, skuteczność i uczciwość procedury badania, Fortum zachęca do uwzględniania w zgłoszeniach imienia i nazwiska osoby zgłaszającej. Mimo to, można je również składać anonimowo.

Zgłoszenia można przesyłać na jeden z następujących sposobów:

  • Wysłanie e-maila do działu Audytu Wewnętrznego Fortum na adres internal [dot] audit [at] fortum [dot] com
  • Wypełnienie poniższego formularza i naciśnięcie przycisku „Wyślij” u dołu strony.

Z przyczyn prawnych pracownicy ze Szwecji mogą korzystać wyłącznie z poniższych metod kontaktu:

  • Listownie: FORTUM CORPORATION, Head of Corporate Internal Audit, PO Box 100, FI-00048 FORTUM, Finland
  • Telefonicznie: +46 8 6717633  (numer do dyrektora działu Audytu Wewnętrznego Fortum); proszę dzwonić w godzinach pracy.

Prosimy o podanie swoich danych oraz wyjaśnienie problemu z uwzględnieniem wystarczającej liczby szczegółów, abyśmy mogli rozpocząć postępowanie w tej sprawie.

Osoby, które chcą otrzymać odpowiedź na swoją wiadomość, powinny uwzględnić w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Nie wolno nadużywać tych kanałów komunikacji.

*Z powodu lokalnych przepisów następujące kraje nie są objęte tą zasadą (zgłoszenia z tych krajów nie mogą być przesyłane na przedstawione powyżej sposoby): Belgia, Estonia, Francja i Łotwa. W Wielkiej Brytanii wyłącznie pracownicy Fortum są uprawnieni do przekazywania zgłoszeń tymi metodami.