Fortum løser stort miljøproblem med elbiler – resirkulerer kobolt og øker gjenvinningsgraden for batterier til over 80 %

25 mars 2019, 10:18 CET

Fortums nye gjenvinningsløsning for litium-ionbatterier, som blant annet benyttes i elbiler, resirkulerer kobolt, litium, mangan og nikkel til gjenbruk i nye batterier.

Litium-ionbatteri

For å kutte klima- og miljøutslipp må samfunnet elektrifiseres, og dette vil raskt øke behovet for batterier. Fortum er ledende innen ren energi og gjenvinning, og deres nye resirkuleringsløsning gjør at over 80 prosent av batterikomponentene i elbiler og andre litium-ionbatterier kan gjenvinnes. Sjeldne metaller kan settes tilbake i sirkulasjon og på den måten redusere behovet for utvinning av kobolt, nikkel og andre sjeldne metaller. Per i dag gjenvinnes omtrent 50 prosent av elbilens batteri.

– Det er svært få fungerende og økonomisk bærekraftige teknologier for gjenvinning av de fleste materialene i litium-ion-batterier. Vi så en utfordring som ikke var løst, og utviklet en skalerbar gjenvinningsløsning for alle bransjer som bruker batterier, sier Ole Gudbrann Hempel, leder for Fortums offentlige ladenettverk for elbiler i Norge.

Fortum oppnår en gjenvinningsgrad på over 80 prosent med en hydrometallurgisk gjenvinningsprosess med lavt CO2-utslipp. Batteriene klargjøres først for sikker mekanisk behandling, der plast, aluminium og kobber sorteres og går til egne gjenvinningsprosesser.

Fortum kan gjenvinne kobolt, litium, mangan og nikkel

Den hydrometallurgiske gjenvinningsprosessen gjør at kobolt, mangan, nikkel og litium kan gjenvinnes fra batteriet og leveres til batteriprodusenter, slik at de kan gjenbrukes i produksjonen av nye batterier. Denne teknologien er utviklet av den finske oppstartsbedriften Crisolteq, og Fortum vil tilby tjenesten både i Norge, Finland og flere andre land.

Virksomheten ved Crisolteqs og Fortums hydrometallurgiske gjenvinningsanlegg i Harjavalta i Finland har allerede kapasitet til å gjennomføres i industriell målestokk. 

– Sirkulærøkonomi betyr at en komponent resirkuleres til sin opprinnelige funksjon eller formål. Når det gjelder gjenvinning av litium-ion-batterier, er det endelige målet at de fleste batterikomponentene skal kunne gjenvinnes til nye batterier, sier Hempel.

Fortum gir også «nytt liv» til batterier

Fortum har også et pilotprosjekt der man gir «nytt liv» til batterier, såkalt «second life». Batterier fra elbiler brukes i systemer for stasjonær energilagring, for eksempel for å lagre strøm fra solceller, etter at de ikke lenger kan brukes til sitt opprinnelige formål. Dette er blant annet aktuelt fordi batteriet i en elbil har lenger levetid enn selve bilen.

Ifølge en prognose fra Det internasjonale energibyrået (IEA) vil antall elbiler på veiene øke fra 3 millioner til 125 millioner i 2030. I 2015 var det globale markedet for resirkulering av litium-ion-batterier verdt cirka 1,7 millioner euro, men man venter at det vil øke til mer enn 20 milliarder euro i årene som kommer.

Å oppnå en ekte sirkulærøkonomi for batterier avhenger av nært samarbeid mellom batteriprodusenter, bilindustrien, gjenvinningsbedrifter og oppstartsbedrifter. Fortums invitasjon om å «Bli med på å gjøre verden renere» går til alle som arbeider for å løse bærekraftutfordringene i forbindelse med bruk, produksjon og gjenvinning av batterier.

Les mer om Fortums nye løsning for resirkulering av litium-ionbatterier