Kan jeg spare penger ved å bruke strømmen smartere?

Ved å forstå energisystemet og fleksibilitet kan du forbedre ditt eget energiforbruk og samtidig redusere strømregningen! Men hva er egentlig fleksibilitet?

Elbil

Fleksibilitet handler om å ha flere alternativer til å produsere og bruke energi, slik at vi kan bruke strømnettet mer effektivt og unngå å overbelaste det. Slik kan vi redusere behovet for ny strøm og dermed unngå å bygge ut like mye strømnett og kraftverk. Fjernvarme er et eksempel som gjør det mulig å varme opp hjemmet vårt uten å bruke strøm. En annen måte er å installere smartlading og varmepumpeløsninger. Dette er løsninger som automatisk optimaliserer bruken og forbedrer fleksibiliteten i energisystemet, uten tap av komfort.

Disse enkle og smarte grepene kan du ta i bruk i hverdagen:

Vær bevisst på hvilke tider på døgnet det brukes mest strøm

Visste du at strømprisene vanligvis er høyere rundt frokost og middagstider? Dette er fordi strømprisene øker når mange bruker mye strøm samtidig. Du kan altså spare både penger og miljøet ved å sette på vaskemaskinen eller lade bilen utenfor disse tidene, når strømforbruket er lavere.

Senk temperaturen

Siden rundt 60 prosent av strømbruket ditt går til oppvarming er et svært effektivt tiltak å senke innetemperaturen. Tenk på hvilke rom det er mest hensiktsmessig å varme opp. På soverommet liker vi som regel å ha det kjølig, mens på badet skal det helst være varmt. For hver grad du senker, sparer du fem prosent av energien brukt til oppvarming. Det er anbefalt å ha en innetemperatur på 20–22 grader.

Installer solceller på taket

Solceller gir oss kortreist, miljøvennlig strøm med få naturinngrep, og er en god og rask løsning for både eksisterende og nye bygg. Undersøkelser viser faktisk at å produsere din egen strøm gjør deg mer bevisst på ditt eget strømforbruk. Med et batteri koblet til solcelleanlegget kan du også lagre overskuddstrømmen og bruke den når strømprisen er høyest. Her kan du lese mer om hvordan dette fungerer.

Unngå pristoppene med smartlading

Det som er så smart med en ladeboks er at den på forhånd henter inn priser fra den nordiske strømbørsen Nord Pool via nettet. Deretter sørger den for å lade elbilen din når strømmen er billigst i den tiden bilen er koblet til. Dette gjør at du unngår pristoppene, og heller lader når strømprisen er lav. Dette kan også vår smarte tjeneste Fortum Smartlading sørge for. Med Mitt Fortum-appen og Smartlading får du nemlig totaloversikt over bilens status, forbruk, ladehistorikk og ladekostnader.

Her kan du lese mer om hvorfor smartlading er framtidens lademetode.

Lær mer om fleksibilitet i podcasten vår Grønn Sone

Kan fjernvarme redusere behovet for nye kraftverk og nytt strømnett? Hvordan skal batterier bidra til å skape fremtidens utslippsfrie energisystem? I podcasten vår Grønn Sone snakker vi med en rekke ledere innen næringsliv, politikk og forskning, som alle ønsker å rette søkelyset mot elektrifisering; en dreining av energiforsyningen vår, hvor vi erstatter det fossile med elektrisk energi og drift.

Lytt nå