Vi kan alle bidra til mer fleksibilitet i energisystemet

Tradisjonelt har energiproduksjonen fulgt forbruket, noe som betyr at produksjonsvolumet justeres etter hvor mye energi vi bruker. Men det finnes også måter vi kan balansere forbruket. Ved å bidra til å øke fleksibiliteten i energisystemet, kan vi reduserere strømregningen og samtidig øke andelen fornybare energikilder som vind- og solenergi og erstatte forurensende energikilder.

fleksibilitet i energisystemet

I mange tilfeller er en enkel endring i hverdagen nok til å bidra til å balansere nettet. For eksempel kan vi velge at elbilen skal lades i løpet av nattetimene når etterspørselen er lavere enn på dagen. Ladingen kan da styres med en nøyaktighet på sekunder eller minutter for å holde nettfrekvensen stabil. For spiller det noen rolle om den lades før klokka tre om morgenen eller klokka fem om morgenen? Sannsynligvis ikke. Derfor kan ladingen reduseres eller avbrytes de øyeblikkene strømmen trengs andre steder.

I fremtiden vil det også være mulig å opprette en kobling mellom bilen og nettet, slik at strømmen kan bevege seg fra bilen til nettet når bilen ikke trenger den. Dette vil gjøre elbiler til en lagringsløsning som kan brukes til å balansere strømnettet og forbrukstoppene.

Det trenger ikke gå ut over komforten

Oppvarming er en annen komponent i et fleksibelt energisystem. Et hus er egentlig et varmelager. Hvis det varmes opp med strøm, vil ikke det å kutte oppvarmingen i noen minutter påvirke innetemperaturen, men det kan bidra til å balansere det totale forbruket.

Vi kan også oppnå fleksibilitet i strømnettet ved å bruke fjernvarme. Dette er en form for oppvarming som kan avlaste strømnettet i tillegg til å dekke varmebehovet de kaldeste dagene.

Fleksibilitet holder strømnettet stabilt

I Norden er strømnettet bygget slik at det kan håndtere kapasiteten som trengs for å varme opp hjem om vinteren. Men i varmere land er ikke alltid infrastrukturen like utviklet, og ekstreme værfenomener som veldig kjølige perioder kan forårsake en kraftig belastning på nettet. I slike situasjoner kan fleksibilitetsforbedrende løsninger være mer fornuftige enn å øke nettkapasiteten som trengs. I tillegg bidrar fleksibilitetsfremmende løsninger med å tilføre mer fornybar energi i nettet.