Hvorfor trenger vi vannkraft?

Norges, og kanskje også verdens første vannkraftverk, ble tatt i bruk i 1882 på Senjens Nikkelverk i Hamn på Senja. Siden det har teknologien utviklet seg i takt med nye innovasjoner, og etterspørselen etter strøm har fortsatt å øke. I dag spiller vannkraft en viktig rolle i det norske energisystemet. Totalt er det 1893 vannkraftverk i Norge og disse står for så mye som 99 prosent av all kraftproduksjonen i landet. På verdensbasis utgjør vannkraft rundt en sjettedel av den totale kraftproduksjonen.

vannkraft

Hvorfor er vannkraft så viktig for energisystemet vårt?

Den viktigste globale utfordringen i vår tid er klimakrisen. Vi må begrense global oppvarmning og oppnå karbonnøytralitet så fort som mulig, slik det også ble fremhevet i FNs nye klimarapport. Elektrifisering blir derfor en prioritering fremover, spesielt innen transport og industri. For å få til dette trenger vi mer fornybar energi som vind og sol. Samtidig blir vannkraft en viktig del av miksen. For i tillegg til null karbonutslipp, har vannkraft egenskaper som fleksibilitet og stabilitet, noe som skiller det fra vind og solkraft som kun kan produsere energi når vinden blåser eller solen skinner.

Hvorfor er fleksibilitet i energisystemet nødvendig?

For å dekke etterspørselen etter strøm i samfunnet, er vi avhengig av at produksjonen er like høy som forbruket til enhver tid. Dette kan ikke dekkes av vind- og solenergi alene, og derfor spiller vannkraft en viktig rolle i energimiksen. Vannkraftanlegg fungerer nemlig som store batterier. Dette er fordi vannet kan lagres i magasiner, noe som gjør at vi kan spare på overskuddsvannet fra regnfulle høstdager til tørre sommerdager eller kalde vinterdager. Vannkraftverk kan også starte og stoppe produksjonen på kort varsel. Dette gir stor fleksibilitet og mulighet til å produsere kraft etter behov, enten på timen eller lenger frem i tid. I tillegg kan gamle elbilbatterier brukes til å øke reaksjonstiden ytterligere, noe som også styrker vannkraftens rolle i energisystemet. Dette har vi, sammen med Volvo Cars og Comsys, testet ut gjennom vårt pilotprosjekt ved Landafors vannkraftverk i Sverige.

Vannkraft vil fremdeles være viktig i fremtiden

Både i dag og i fremtiden vil vi være avhengig av vannkraft for å produsere nok strøm. Store vannkraftanlegg kan nemlig lagre mye energi, noe som gir oss en stabil strømproduksjon. Dette gjør vannkraft godt egnet som energikilde i fremtidens kraftsystemer, hvor det å kombinere fleksibel vannkraft med varierende kraftproduksjon fra vind og sol vil være avgjørende for å begrense globale oppvarming.