Batterier - mer enn bare energilagring

Batterier vil spille en nøkkelrolle i fremtiden, både for å lagre energi, men også for å øke reaksjonshastigheten ved eksisterende kraftverk. Men hva betyr egentlig det?

Fortum Battery-178 v2

- Mengden energi et stort elbatteri kan lagre er utrolig liten sammenlignet med et vannkraftmagasin. Men sammenlignet med batteriets reaksjonsevne målt i millisekunder har ikke en vannkraftturbiner en sjanse, sier Alessandro Ferraris i Fortum.

Alessandro Ferraris er en av dem som utviklet hybridkraftverket i Forshuvud utenfor Borlänge i Sverige. Det 45 år gamle anlegget er utstyrt med elbilbatterier som har en effekt på 5 MW. Disse batteriene sørger for rask frekvensregulering og bidrar samtidig til å reduserer slitasje på vannkraftverket.

Bak behovet for raskere og mer presis regulering ligger økende mengder væravhengig kraftproduksjon. Forshuvud viser at vannkraft også kan løse dette på en bærekraftig måte som verken øker belastningen på miljøet eller kraftverket.

Norges, og kanskje også verdens første vannkraftverk, ble tatt i bruk i 1882 på Senjens Nikkelverk i Hamn på Senja. Siden det har teknologien kontinuerlig utviklet seg i takt med nye innovasjoner, og etterspørselen etter strøm har fortsatt å øke. Neste trinn i den utviklingen er hybridkraftverk.

- Vår ambisjon er å være en pådriver for å utvikle energisystemet, forbedre ressurseffektivitet og tilby smarte løsninger. Forshuvud er et godt eksempel på det, sier Alessandro Ferraris.

Virtuelle kraftverk

Også i virtuelle kraftverk er de raske reaksjonstidene til batteriene sentrale. Men her handler det mer om å raskt kunne koble strømmen fra nettet i stedet for å levere den. Et eksempel på det er serverhallen Thule som ligger i Stockholm, der Fortum samarbeider med internettleverandøren Bahnhof om den første kommersielle bruken av virtuelle kraftverk. I løpet av millisekunder kan nemlig serverhallen bytte til sine reservebatterier og på denne måten frigjøre strøm som trengs andre steder i nettverket.

Gjennom samarbeidet med Fortum viser Bahnhof hvordan digitalisering kan brukes som en ressurs for å balansere forskjellen mellom tilgjengelig og etterspurt kraft, samtidig som de tjener penger på noe som tidligere bare var en kostnad.

Elbil som reservekraft

Elbilbatterier har også et potensiale til å kunne brukes til å støtte det elektriske systemet gjennom såkalt toveislading. Fortum gir i dag tilgang til et av de største ladenettverkene i Norden. Nå testes det om vi kan utnytte den ekstra kapasiteten elektriske kjøretøy har når de ikke brukes. Kanskje kan elbilbatterier gi strøm til hjemmet eller fritidsboligen som et alternativ til vanlig strømforsyning, eller fungere som en reserve dersom det oppstår strømbrudd? Dette kan gjøre kjøp av elbil enda mer attraktivt i fremtiden!